Prosili jsme za mír ve světě

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 27. 03. 2022

adorace.jpgV sobotu 26. března 2022 se naše farnost Vidnava připojila k celosvětové aktivitě 24 hodin pro Pána. Od 14:00 hodin se konala hodinová tichá adorace u Nejsvětější svátosti v kostele sv. Kateřiny a pak následovala modlitba růžence radostného, bolestného a slavného. Při jednotlivých desátcích se farníci střídali. Přinášeli jsme před Pána Ježíše a Pannu Marii prosby za mír na Ukrajině a Rusku, vkládali do Nejsvětějšího Srdce naše rodiny a celý svět. Upletli jsme věnec z růží a předali ho Panně Marii, která objímá každého z nás. Ona díky mé nebo tvé prosbě může proměnit každé lidské srdce v květinu, která svým růstem, vůní a krásou pokvete, bude přinášet užitek a vzdávat chválu Hospodinu Bohu našemu. 


Ve mši svaté v 16:00 hodin nám otec Miroslav se zaujetím vyprávěl o marnotratném synovi, je to jedno z nejkrásnějších biblických podobenství. Představil nám milujícího Otce, který otvírá náruč každému hříšníkovi. Všechny vzal na křížovou cestu našeho života, každý z nás se postavil před jedno zastavení ze čtrnácti, které prožíváme. Nabírali jsme sílu od trpícího Krista v tichosti a pokoře.
 
 
Po mši svaté u výstavu Nejsvětější svátosti zazněly litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba s požehnáním. Před sochou Panny Marie se otec Miroslav pomodlil modlitbu k zasvěcení Ukrajiny a Ruska k Neposkvrněnému Srdci Královny míru. 
 
Po mši svaté se konalo setkání farníků na faře při kávě, čaji a bábovce. 
 
Také v neděli 27.3.2022 v Kobylé a v Bernarticích se po mši svaté u výstavu Nejsvětější svátosti konalo zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii.