Být pronásledovaný pro víru je milost

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 24. 11. 2021

evden eve nakliyat Eşya depolama bedava sohbet
cervena_streda.jpg"Každá slza, která je prolitá pro Pána Boha lidmi, kteří trpí pro Slovo Boží, změněná je v životě věčném v drahokam, perlu a obohatí tím toho, který příkoří prožil v žití svém v těle na zemi."

24. listopadu 2021 jsme se už tradičně zapojili ve farnostech Vidnava, Velká Kraš, Kobylá, Bernartice do iniciativy Červená středa, při které si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Modlitební setkání začalo ve středu 24.11. 2021 v 17:15 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě. Na oltáři stála socha Panny Marie a socha svaté Jany z Arku, kolem hořely červené svíce. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Kostel by zahalen do tmy. Začali jsme četbou svědectví o únosech dětí a násilí ve světě. Následoval bolestný růženec, kde se farníci střídali v desátcích s jednotlivými úmysly za pronásledované křesťany, za ty, kteří pronásledují a ubližují, za prolitou krev mučedníků, za naši lhostejnost vůči pronásledování křesťanů a na poděkovaní za dar svobody s prosbou za naši vlast. Zazněly prosby přednesené manželským párem a pak litanie za jednotu ve víře i litanie ke svaté Janě z Arku. V 18:00 hodin se rozezněl zvon svaté Jany z Arku a zazněla modlitba Anděl Páně. 
 
Tento den se naše farnosti propojily, a to díky otci Miroslavovi, který zakoupil, požehnal a všem farníkům v sobotu a neděli při mších rozdal červené svíce. Kdo se nemohl zúčastnit modlitby v kostele, rozsvítil svíci doma a spojil se modlitbou… Bylo radostí vidět fotky rožnutých svící našich farníků, které nám tento den posílali… A červená svíce znamení modlitby zářila i na faře v bytě pana faráře viz. foto.