Putování se svatou Kateřinou ke Kristu Králi

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 21. 11. 2021

katerina.jpgSvatou Kateřinu Alexandrijskou patronku našeho krásného kostela ve Vidnavě, jsme slavili na slavnost Krista Krále při poutní mši svaté v neděli 21.11.2021. Vybrala si za Krále svého života Ježíše Krista, poznala kříž, prošla Kalvárií a uchovala si víru, naději a lásku. Dnes se raduje v Božím království. 
„Kristus každému z nás otevřel dveře, a i když padáme pod křížem tohoto světa, stále se zvedáme a kráčíme k nebi. Je Pán Ježíš Králem mého srdce? Nebo mi vládnou peníze, strach, zdraví, nemoc, mládí, stáří, děti, rodiče, zaměstnání, ego, prapor…. Případně, což je nejhorší, mi nevládne nic a provází mne prázdnota a nuda života, a to i přes to, že jsem vytížený ve dne v noci a obklopený mnoha lidmi nejen příbuznými…?" zamýšlel se otec Miroslav. 
gaziantep escort bayan gaziantep escort kayseri escort izmir escort


„Svatá Kateřina objevila království Ježíšovo, ona si Ho posadila na trůn svého života a stala se světicí, mučednicí. Ona se nemodlila, aby se jí vyhnulo utrpení, ona prosila o milost stát se mučednicí, prosila jen o jedno, aby obstála. My mnohdy při menším problému utíkáme, opouštíme víru a toužíme po pohodlí. Pozvěme Krista Krále do svých srdcí a učme se od něj, jeho Slovo je věčné a je vstupenkou do Božího království,“ povzbudil nás pan farář.
 
Otec Miroslav také připomenul mezinárodní den všech pronásledovaných pro svou víru. Farníkům v jeho farnostech byly rozdány písemné informace o Červené středě, která se letos koná 24. listopadu. Otec Miroslav v závěru mše svaté požehnal červené svíce, které byly všem farníkům ve Vidnavě, Kraši, Kobylé, Bernarticích rozdány v sobotu i v neděli, aby si je doma ve středu zapálili a spojili se modlitbou bolestného růžence nejen za všechny pronásledované ve světě, ale za milost, abychom se nebáli a nevyhýbali pronásledování pro Krista my sami.
 
V závěru poutní mše svaté následoval výstav Nejsvětější svátosti s požehnáním. Zazněly litanie ke Kristu Králi a slavnostní Te Deum. Nechyběl sladký oplatek, čokoláda před kostelem pro každého přítomného.