Přípravy na vánoční svátky

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 22. 12. 2019

betlem1.jpgV posledním adventním týdnu jsme se pustili do příprav na Vánoce, na které se všichni moc těšíme. Vždyť si připomínáme nejdůležitější událost, okamžik, který nám všem změnil život. Přichází Spasitel, Vykupitel, Betlémské Dítě, svaté Dítě, Ježíš Kristus Pán. Nebýt jeho narození, všechno by bylo jinak… A protože je to posvátný čas, čas děkování, chválení, klanění, je potřeba připravit sebe, naše domovy, kostely na jeho narození. A tak jsme se pustili do příprav.


Poděkování patří našim starostům, kteří nám zajistili zdarma stromky pro naše kostely. Jehličí bylo všude, stromky se seřezávaly, upravovaly, přemísťovaly. Zdobili jsme, připravili Betlém, k vidění budou také betlémy od dětí ZUŠ Vidnava a od paní učitelky Heleny Markové. K pokladničce černouška jsme do Vidnavy a Bernartic zakoupili pokladničku anděla. Kostelní prádlo s ubrusy se pralo, škrobilo, žehlilo, aby vše čisté a voňavé bylo. Bílé chryzantémy byly zakoupeny na vánoční výzdobu, připravovali jsme koledy a na faře zavonělo i vánoční cukroví.
 
Jak ten čas rychle plyne… Co je čas? Plný klas, který se časem vysype a zapadne do neúrodné země, není-li člověk věrný přírodě a Boží Lásce. Proto spěchejme do Betléma. Láska žije. Láska je život věčný. Láska nezná překážek. Vyzrálá láska v srdci člověka pro Boha je pravý klenot pro život věčný a může se směle hlásit k Stvořiteli Pánu Bohu, protože žádná síla ji nedokáže postavit překážky na cestě její. Síla lásky dokáže přeplout moře věčnosti a splynout s paprsky Božími. Věrná láska pro Spasitele je nesmrtelná, něžná, milující, a je tak krásná.