Poutní mše svatá ke cti sv. Františka ve Vidnavě

Autor: Marie Grabarczyková <gonatorie(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Marie Grabarczyková, Vydáno dne: 09. 10. 2019

frantisek_kostel.jpgV sobotu 5.10.2019 se v kostele sv. Františka ve Vidnavě konala poutní mše svatá, kterou celebroval P. Mgr. Jiří Kotrba z Jeseníku. Začala modlitbou slavného růžence, po kterém se v 16:00 hodin kostel rozezněl písní ke sv. Františkovi. Otec Jiří vzpomenul papeže Františka, otce biskupa Františka a všechny, kteří nosí jméno světce, který byl věrným následovníkem Ježíše Krista, horlivým obhájcem svaté víry, proslulý tichostí a vzor pravé kajícnosti.


Otec Jiří pozval přítomné do školy života Ježíše Krista, ve které se učíme a získáváme nové poznatky, díky kterým dosahujeme věčné spásy. „Přijímejme, nechejme se posvěcovat, ale také vezměme zodpovědnost za dobro druhých, kteří jsou nám svěřeni a buďme aktivní, pracovití, obětaví…" vyzval nás. Připomenul velikost sv. Františka z Assisi, kdy přijímal a pak byl aktivní, přebíral zodpovědnost, založil společenství bratří, aby evangelium se šířilo dál. "Vezměme otěže vozu, který nás veze do Božího království, do svých rukou a řiďme cestami spravedlnosti" povzbudil nás.

Po mši svaté každý poutník ochutnal výborný ořechový rohlíček.