Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2018

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodajství, Zdroj: biskupství, Vydáno dne: 05. 02. 2018

pfrantisek1.jpgZa duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018 - modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
 
Jsme zvyklí vidět v novinách, v televizi i na sociálních sítích tvář papeže Františka. Snaží se ji zobrazit i mnozí umělci s tím, co je pro jeho pontifikát charakteristické. Zdá se, že nejtypičtějším znakem jeho tváře je odraz utrpení tohoto světa. Papež František nesoustředí ve své tváři své vlastní utrpení, ale utrpení druhých a konec konců i utrpení Ježíšova Nejsvětějšího Srdce. Jeho tvář čím dále tím více odráží tíhu bolesti dnešního světa, kterou s dnešním světem papež sdílí. Zároveň však na těchto zobrazeních papeže můžeme vidět stále rostoucí nesměrnou důvěru v Boží vedení a Boží moc.
 
To všechno nám napomáhá správně vidět. Kontemplací začíná každá křesťanská dobročinnost. Když lidé dobré vůle otevírají své srdce i tím, že vidí potřeby svých bližních, těch blízko, i těch, kteří jsou na periferii, pak jsou součástí církve Františkovi, církví Krista chudého. Pozoruhodná štědrost obyvatel českých zemí se projevila i na tříkrálové sbírce, jejíž výtěžek pomůže mnoha potřebným. Nezapomíná ani na ty nejvzdálenější, to nás ctí.
 
Papež František svými slovy burcuje nás všechny: „Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír v pátek 23. února prvního postního týdne. Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Stejně jako jindy při podobných příležitostech zvu také bratry a sestry, nekatolíky a nekřesťany, aby se přidali k této iniciativě způsobem, který budou považovat za vhodný, a tedy všichni společně.“ Pomoc i naší modlitbou s papežem Františkem, aby my lidé šťastnější polokoule si uměli položit otázku: „Co mohu učinit pro mír?“ A František pokračuje: „Zajisté se můžeme modlit, ale nejenom to. Každý může konkrétně odmítat násilí, nakolik to na něm nebo na ní závisí. Vítězství dosažené násilím je totiž falešné, avšak práce pro mír prospívá všem!“

Giuseppe Ducrot. La stanza del Papa. Installation view at Studio Geddes, Roma 2017