Římská diecéze zahájí proces blahořečení Chiary Petrillové

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Zpravodajství, Zdroj: ČBK, Vydáno dne: 04. 08. 2017

chaira.pngŘímská diecéze zahájí proces blahořečení Chiary Corbellové Petrillové. Matka tří dětí, která zemřela v 28 letech, žila ve velké důvěře v Boha navzdory mnoha těžkostem. Její manžel Enrico Petrillo vystoupí na Celostátním setkání mládeže v Olomouci v sobotu 19. srpna 2017.


Úmysl zahájit proces vedoucí k blahořečení oznámil biskup Gianrico Ruzza během mše svaté u příležitosti 5. výročí úmrtí Petrillové.

„Chiara je jako my. Byla mladá, krásná, milovala svého muže, milovala život a měla v sobě silnou touhu: založit rodinu,“ popisuje kněz Fabio Rosini z římské diecéze.

Mladí manželé, kteří se vzali v roce 2008 po františkánské pouti do Assisi, se v ničem nelišili od svých vrstevníků, odchovaných Světovými setkáními mládeže s Janem Pavlem II. Avšak již brzy po svatbě přišla první zkouška: Chiara otěhotněla, avšak dítěti byla diagnostikována anencefalie. Manželé přijali tento život bez váhání jako Boží dar navzdory nátlaku lékařů. Po narození mladičká Marie přijala křest a rodiče ji doprovázeli třicet minut jejího pozemského života až k přirozené smrti, „zrození pro nebe“.

Podobná situace se opakovala s druhým dítětem – s Davidem, který měl poškozené jiné orgány. „Byl jsem na Davidově pohřbu,“ vzpomínal později na události kamarád rodiny Gianluigi de Palo. „Bylo tam tolik krásy, tolik víry a skoro jakási ‚závist‘ kvůli té radosti, jakou měli navzdory svému kříži.“

U třetího těhotenství dopadly všechny testy dobře. Avšak v pátém měsíci diagnostikovali matce rakovinu jazyka. Chiara se rozhodla darovat svůj život dítěti, které nechtěla ohrozit: proto zahájila radikálnější léčbu včetně chemoterapie a ozařování až po porodu. Syn František se narodil zdravý. „Spolu s mnoha ostatními rodinami jsme očitými svědky toho, jak byly tyto zkoušky snášeny s úsměvem a s pokojnou a nepochopitelnou důvěru v Prozřetelnost,“ komentoval Gianluigi de Palo.

Chiara zemřela 13. června 2012 ve věku 28 let. Svému synovi krátce předtím spolu s manželem napsala: „Z toho mála, co jsem pochopila v těchto dnech, ti mohu pouze říci, že Láska je středem našeho života, protože se rodíme z lásky, žijeme pro to, abychom milovali a nechali se milovat, a umíráme, abychom poznali Boží lásku. (…) Neztrácej odvahu, mé dítě; Bůh ti nikdy nic nebere, a pokud bere, je to pouze proto, aby ti daroval mnohem víc. (…) Víme, že jsi mimořádný a máš velké poslání. Pán tě odjakživa chtěl a ukáže ti cestu k následování, pokud mu otevřeš srdce… Důvěřuj mu, stojí to za to!“