Děkanátní setkání ministrantů ve Vidnavě - září 2006

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Vidnava, Zdroj: Text : Marie G., foto : Lenka Mrázová a MG, Vydáno dne: 18. 09. 2006

Vidnava_deti.JPGV pátek 15.9.2006 v 19:00 hodin na svátek Panny Marie Bolestné se sešli mládežníci z celého děkanátu Jeseník v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě na dětské mši svaté, kterou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Před mší svatou jsme se modlili sedmibolestný růženec.V kázání otec děkan  dětem vysvětloval jednotlivá zastavení křížové cesty, na které Pán Ježíš trpěl za naše hříchy. Mluvil také o Panně Marii, mamince jeho, která mnoho vytrpěla. Každé dítě představovalo jedno zastavení a my se zamýšleli nad tím, jak můžeme pomáhat na své životní cestě svým bližním a taky co pro nás znamená jednotlivé zastavení křížové cesty.
 Po mši svaté jsme na faře mládežníky rozdělili do pěti skupinek, každá skupinka měla svého vedoucího (Petr Dvořák, Václav Dvořák, Alena Obidová, Martin a Marie Grabarczykovi). Petr  vysvětloval jaká je úloha muže a ženy při mši svaté; u Václava mládežníci hádali biblické postavy; Alena učila při kytaře písničky; Martin pomocí biblických obrázků s dětmi zopakoval život Pána Ježíše a já povídala a rozebírala  desatero Božích přikázání. Naše povídání trvalo vždy jen 15 minut, pak se skupinky zase prostřídaly tak, aby každý prošel vším.
 Pak následoval v kostele výstav Nejsvětější Svátosti, modlili jsme se litanie k Srdci Ježíšovu a zpívali písně při kytaře. Otec děkan nám pak udělil svátostné požehnání.
 Po společné večeři, kterou nachystali animátoři Eva Bednárská a Honza Fukala, následovaly naše oblíbené filmy, malé děti se dívaly na pohádku, starší na napínavý film.
 Nemohla pak chybět oblíbená noční hra našich dětí, upíři. Před spaním nám starší mládežníci zahráli dvě krásné pohádky o červené karkulce a tři oříšky pro Popelku. To jsme se při nich zasmáli. Pak se nám krásně usínalo.
V sobotu ráno jsme vstávali v 5:35 hodin a po společné snídani jsme se vydali na náměstí, odkud jsme společně odjeli autobusem do Ostravy na diecézní setkání ministrantů s otcem biskupem. Moc jsme se tam těšili. No a jaké to tam bylo? Pokračování v článku : diecézní setkání ministrantů.