Poutní mše svatá v Červeném Dole

Autor: Martin Grabarczyk <Grabarczyk(at)seznam.cz>, Téma: Uhelná, Zdroj: MG, Vydáno dne: 21. 08. 2005

V neděli 21.srpna 2005 v 17:00 hodin započala písní "Budiž věčně velebena ..." v kapli sv.Rocha v Červeném Dole poutní mše svatá.Pouti přálo slunné počasí a navštívilo ji cca 60 poutníků. Celebroval P.Piotr Niewiadomski, SDS, farář z Javorníku. Po úvodním znamení kříže byl přečten životopis sv.Rocha. Poté o.Piotr všechny vřele přivítal. Mše svatá byla obětována převážně za šťastný návrat poutníků z celosvětového setkání mládeže z Kolína nad Rýnem. Evangelium bylo o nasycení pěti tisíců lidí. V kázání o.Piotr porovnal zázraky v pohádkách, kdy se vše bere jako fantazie, od zázraku, který uskutečnil Pán Ježíš před tisíci svědky. Na závěr všichni společně zazpívali Tedeum Bože chválíme Tebe. Po mši svaté následovalo pohoštění v podobě grilovaných klobás a limonády.