Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého - Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. AMEN

 

Domů

 

 

Zdislava z Lemberkadobroditelka, manželka a matka, paní svatého života, terciářka OP narozena: kolem r. 1220 v Křižanově na Moravě, Česká Republika, zemřela: r. 1252 na hradě Lemberku, pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, Česká Republika, patronka rodin, kongregace sester dominikánek, litoměřické diecéze a českého národa, spolupracovnice dominikánů v Jablonném a Turnově.
Zdislava se narodila ve vzorné rodině, její šlechtičtí rodiče pan Přibyslav z Křižanova a paní Sibyla ze Sicílie ji vychovali křesťansky. Pan Přibyslav byl královským purkrabím na hradě v Brně a Veveří u Brna. Mladší sourozenci Zdislavy byli Eufemie, Eliška, Petr a Libuška. Oba poslední brzy zemřeli. Dvě její mladší sestry založily šťastné rodiny. Mladičká Zdislava se provdala za šlechtíce Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk. Měli spolu čtyři děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu. Manžel kolonizoval severní Čechy, byl ve službách krále Václava I. Manželé založili spolu klášter v Jablonném a v Turnově pro kazatelský řád sv. Dominika, který si paní Zdislava zvlášť zamilovala a horlivě s ním spolupracovala jako dominikánská laička. Apoštolského ducha čerpala od prvních slovanských synů a žáků sv. Dominika, kteří od něho přijali v Římě řádové roucho. Byl to první slovanský bratr kazatel, původem z českého království, blahoslavený Jindřich z Moravy, vynikající zbožností a učeností, a polští řádoví bratři sv. Hyacint a blahoslavený Česlav, kteří procházeli českým královstvím do Polska a na cestě kladli základy k novým klášterům ve velkých městech a získávali další dorost. Zdislava je jedna z prvních horlivých spolupracovnic Dominikových synů a dcer na celém světě. Vyčerpána rodinnými starostmi, mateřskou péčí o velkou rodinu všech pocestných, chudých, nemocných a postižených, budovatelskou a apoštolskou prací, strávena dokonalou láskou, zesnula v Pánu mladičká, v letech Kristových, na hradě Lemberku r. 1252. Její tělo bylo uloženo do hrobky dominikánského kláštera sv. Vavřince v Jablonném. Tam je uctívána již po sedm století jako světice až dodnes. Její svatý život manželky a matky, matky chudých a nemocných, a její zázračná uzdravení nemocných jsou zachycena na 24 starobylých měděných obrazech, rozvěšených kolem její hrobky v katakombách kostela sv. Vavřince v Jablonném. Je to Legenda pieta - Život a zázraky paní Zdislavy. Její staletý kult potvrdil r. 1907 sv. papež Pius X. a zařadil ji mezi blahoslavené. Uctívají ji Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Němci a Dominikova rodina po celém světě.
Úcta a tradice: kult blahoslavené Zdislavy šířili především členové šlechtického rodu Berků z Dubé. kteří postavili nad jejím hrobem v Jablonném překrásný barokní chrám, zasvěcený sv. Vavřinci a blahoslavené Zdislavě. O její svatořečení jako patronky manželského a rodinného života usiloval horlivě litoměřický biskup, pozdější kardinál Štěpán Trochta, který roku 1949 zahájil diecézní kanonizační proces. Ten byl završen až r. 1995. Ke svatořečení došlo 21. května 1995 v Olomouci. Při slavnostní bohoslužbě svatořečil papež Jan Pavel II. spolu s ní i kněze Jana Sarkandra. Historik Zdeněk Kalista napsal o Zdislavě r. 1941 a 1969 vědecké studie a očistil její osobnost od barokních nánosů na základě Žďárské kroniky z r. 1300. Historickou práci zásadního významu také napsal provinciál dominikánů v českých zemích P.Ambrož Svatoš v roce 1948 s názvem „Blahoslavená Zdislava". Paní z Jablonného a Lemberka vstoupila v našem století také do české beletristické tvorby a poezie. Jakub Deml ji oslavil „Písní na blahoslavenou Zdislavu" (vyd. 1970), literárním skvostem se stalo Durychovo „Světlo ve tmách" (vydané až mnoho let po autorově smrti), obdiv k ní vyzpíval Karel Schutz v „Pochvale svatých patronů českých" z poloviny třicátých let (publikováno ve Florianově Dobrém díle) a v sedmdesátých letech vyšel román Aleny Vrbové „V erbu lvice".
Znázorňování: Zdislava prožívala se svým manželem čisté manželství a požehnané mateřství. Jejím hlavním atributem na zobrazení jsou její manžel a děti. Pak vinná réva a břečťan, také erb lvice.

 

NAVRCHOLU.cz