* Modlitební průvod ke kapličce

Vydáno dne 21. 06. 2024

zehnani.jpgZ kapličky u hřbitova v Bernarticích směrem na Javorník žehná nejen řidičům Panna Maria. Obraz Panny Marie s Děťátkem namalovala na plechu paní Irena Sojková z Javorníku a rodina Kozákova jej umístila dovnitř kapličky. V neděli 9. června po mši svaté šli farníci s otcem Miroslavem přes hřbitov, kde se zastavili u kříže a pomodlili se Korunku za zesnulé. Potom pokračovali ke kapličce, kde po modlitbě litanií k Srdci Ježíšovu pan farář obraz Panny Marie s Ježíškem požehnal. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Bernarticích

Vydáno dne 12. 06. 2024

nockostelu2.jpgKrátce před 18. hodinou se do bernartického kostela trousily skupinky malých i velkých. To proto, že letošní Noc kostelů v Bernarticích byla zahájena hudebním programem, na kterém se podíleli především pedagogové a žáci ZUŠ Javorník a ZŠ v Bernarticích. 
 
Byl teplý a lipami provoněný letní večer a nás přivítaly první tóny varhanního Preludia Vladimíra Sobotky v podání Barbory Kozakové, budoucí nadějné varhanice, která navštěvuje hodiny hry na varhany u paní Dany Macečkové v Jeseníku. Následovalo Largo Antonína Dvořáka v provedení paní Marie Michálkové (varhany), Martina Burzy (housle), I. Stoupalové, J. Šochové a V. Michalíkové (zpěv). Čímž jsme se zapojili do celorepublikové vzpomínky na 120. výročí úmrtí jednoho z našich nejvýznamnějších hudebních skladatelů. | Zdroj: Vlasta Michalíková | Informační e-mailVytisknout článek

* Poděkování paní kostelnici Marušce Bednarské

Vydáno dne 12. 06. 2024

kobyla1.jpgNa facebooku Kulturní Kobylá nás potěšil krásný děkovný příspěvek pro naši hodnou a obětavou paní kostelnici Marušku Bednarskou, i my se připojujeme za naši farnost Kobylou a děkujeme jí i všem farníkům, kteří se podíleli na Noci kostelů v kostele sv. Jáchyma.

Kulturní Kobylá - Děkujeme paní Marušce Bednárské za poutavé povídání o naší vesničce, výstavbě kostela, vnitřní výzdobě, sochách i obrazech. Hlavní oltářní obraz namaloval na sklonku svého života Ignác Raab, který byl významným malířem 18. století. Řadu jeho obrazů najdete v Praze. Zmíněn byl i významný farář zdejšího kostela, pan Maximilian Kaschel, který zemřel v Kobylé v roce 1971. Pro tento ročník "Noc kostelů" si farníci připravili výstavu modlitebních knížek či hudebních not. Jedním slovem nádhera. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů v Kobylé

Vydáno dne 10. 06. 2024

nockostelu1.JPG
NOC KOSTELŮ pro mě znamená především zájem a milé setkávání lidí z místa i okolí, bývalých rodáků a stále více přijíždějících návštěvníků z větších dálek – z Ostravska, ze Šumperska, z Orlickoústecka… Snažíme se jim náš pěkný kostel sv. Jáchyma představit komentovanou prohlídkou, přiblížením historie a několika výstavkami. 


| Zdroj: Marie Bednarská | Informační e-mailVytisknout článek

* Noc kostelů u sv. Františka a sv. Kateřiny ve Vidnavě

Vydáno dne 09. 06. 2024

nockostelu2.jpgV pátek 7. června 2024 jsme se tradičně zapojili do Noci kostelů, v 17:00 hodin se rozezněl zvon svaté Jany z Arku, při kterém byly naše kostely otevřeny. Prožili jsme krásný večer s lidmi, kteří přicházeli do našich chrámů obdivovat nejen kulturní památky. Jako první příchozí byl nás kněz otec Miroslav, a i když je v kostele denně při celebrování mší svatých, málokdy má čas projít si všechna zákoutí a zastavit se u soch svatých. „Nestačí jen obdivovat tesařské dílo, ale je třeba se přes sochu napojit na svatého, který je v nebi živý a rozmlouvat s ním, nabrat sílu pro svůj život. Když on dokázal na zemi konat dobro, mohu i já ho následovat a být dobrým, obětavým, pracovitým…“ řekl s úsměvem pan farář.


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Slavnost Těla a krve Páně

Vydáno dne 02. 06. 2024

adorace.jpgOběť Pána Ježíše Krista je pro nás největším darem, co je svět světem. Jeho krev nás spasila, prolitá za celý svět otevřela lidem bránu do nebe, život smrtí nekončí, věčný domov čeká na každého z nás. Zde na zemi putujeme, v práci obživu dostáváme a duši naši při mších posilujeme. Tělo a Krev Páně ve svatém přijímání dává plnost našemu žití, pokrm svatý, z rukou kněží nám daný, hostie bílá, člověkem vytvořená a knězem proměněná…samotný Pán Ježíš přichází, nasycuje a proměňuje nás. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková | Informační e-mailVytisknout článek

* Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu

Vydáno dne 02. 06. 2024

Milé sestry a milí bratři, 

blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost. 
Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací. 
Pán Ježíš o svých následovnících říká, že jsou „solí země“ (Mt 5,13). Vyberme tedy pozorně ty, kteří chtějí být touto solí i v širším společenství národů a států, jehož jsme už dvacet let součástí. Zvolme si zástupce, kteří jsou připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené poslance pak doprovázejme svými modlitbami.

K dobré volbě vám žehnají 


Biskupové české a moravské církevní provincie| Zdroj: www.doo.cz | Informační e-mailVytisknout článek

* Mše svatá ke cti svaté Jany z Arku ve Vidnavě

Vydáno dne 19. 05. 2024

johanka.JPG
V sobotu 18. května 2024 jsme si připomenuli naši oblíbenou světici svatou Johanku z Arku, dívku, která zachránila Francii a které je zasvěcen náš zvon ve Vidnavě. Její socha nechybí na žádné mši svaté, rádi ji vozíme i na poutě do našich farností. Začátek mše svaté byl jiný a velmi dojemný. Pan farář vzal sochu svaté Jany z Arky a společně jsme vyšli před kostel svaté Kateřiny, kde při zvonění zvonu zněly litanie k její cti. Vnímali jsme velikou vděčnost, radost a zároveň děkovali za její ochranu, lásku a pomoc do každého dne našeho života. 


| Zdroj: Marie Grabarczyková, foto MG | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-8 | následující | Celkem 2623 článků