Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Pouť k Božímu Tělu ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 24. 06. 2019

bozi_telo_scv.jpgV neděli 23.6.2019 v 10:00 hodin se konala poutní mše svatá v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě, při které otec Miroslav požehnal zrestaurovaný obraz sv. Jana Nepomuckého. Poděkoval panu Manfredu Reinoldovi, který vyrobil zdarma dřevěný stojan, díky kterému byl obraz před oltářem vystaven. Přítomní tak měli možnost si jej zblízka prohlédnout. Pan farář také informoval o restaurování obrazů křížové cesty u pana Bittnera ve Staříči a vyzval farníky, aby bez povolení potřebných úřadů a domluvy s panem farářem sami nic v kostele neopravovali, a už vůbec nic nepřeváželi přes hranici. 


Od Jana Nepomuckého jsme v sobě ve svém myšlení a ve svém srdci obnovili blahodárné a léčivé mlčení. Uvědomili jsme si, kolik zla si způsobíme mluvením o druhých třeba při kávě a grilování. Nebo jedovatý odeslaný dopis. To už má v sobě i zlo. A tak jsme uvažovali, že chodit ke svátostem vyžaduje mlčení a mnohdy se chovat, jako bychom jazyk neměli po vzoru svatého Jana Nepomuckého. 
 
Otec Miroslav promluvil o Synu Božím, který nasytil hladové, o rozmnožení chlebů… Vyzdvihl větu od Ježíše: „Vy jim dejte najíst.“ Připomenul nám, že dokud máme zdravé ruce i mozek, je potřeba být pracovitý, užitečný. “Zapomínáme, že není jen tato planeta, technologie, zapomínáme na Boží zásah. Bůh může vyřešit jakoukoli těžkou situaci v mém životě, stejně tak jako Ježíš, který rozmnožil chleby a nasytil hladové. Život věčný nezná času a pevná víra Boží dokáže činit zázraky.“
 
Po mši svaté byla vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní, zasvětili jsme svá srdce Srdci Ježíšovu. Následoval průvod okolo kostela s monstrancí s Pánem Ježíšem. Okvětní lístky od dětí připravovaly cestu Synu Božímu, klaněli jsme se, vzdávali úctu. Otec Miroslav žehnal do čtyř světových stran, žehnal celé obci i nám.
 
Farníci pro všechny přítomné připravili venku před kostelem pohoštění.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie Grabarczyková
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS