Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Postní almužna 2019

Vydáno dne 15. 03. 2019

charita1.jpg
Otec Miroslav rozvezl ve svých pěti farnostech postničky a zároveň přečetl list o postní almužně:
 
„Obraťte se k Hospodinu, svému Bohu“ (Jl, 2,13)
Již 10 let nabízí Charita ČR příležitost prožít období přípravy na velikonoce, své obrácení k Bohu, také formou skutků oběti a sebezáporu v rámci tzv. postní almužny. V postní době trvající od 6. 3. do 18. 4. 2019 můžete ve svých rodinách nebo i osobně takto ušetřené prostředky, Vaše „almužny“, ukládat do charitní „postničky“. Rozhodnutí, komu by nashromážděná částka měla pomoci, necháváme zcela na Vás. Možností uplatnění je několik – Vaše farnost, blízká charita, konkrétní potřebná rodina či osoba aj. 


Papírová postnička bude pro Vás připravena na začátku postní doby v kostelech a kněz ve farnosti Vám poskytne informace o možnostech, kdy a kde o Velikonocích dar odevzdat.Almužna nemusí znamenat jen odříkání si peněz, které jinak utrácíme za zbytečnosti či světské požitky, ale může nás podnítit k myšlenkám, co je v našem životě skutečně potřebné, a jaké je ovoce našeho života. Chtějme v tomto postním úsilí prožít něco ze zkušenosti prvotní církve – mít srdce otevřené potřebným a spolu být jednoho srdce a jedné mysli.
Přejeme Vám požehnané prožití postní doby i radost doby velikonoční. Ať Vás Bůh naplní svou milostí, aby Vaše obrácení bylo upřímné a pravdivé, proměňovalo celý Váš život a tím více sjednocovalo se společenstvím celého Božího lidu. Otevřeme svá srdce v době postní a nebuďme lhostejní k pomoci druhým.


       Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

 

Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS