* Události roku 2017 v ostravsko-opavské diecézi

Vydáno dne 29. 12. 2017

biskupstvi.jpgDiecéze - Končící rok 2017 přinesl opět spoustu událostí a akcí, z nichž prim hrály bezesporu jmenování, resp. svěcení nového pomocného biskupa Mons. Martina Davida a zasvěcení diecéze Panně Marii. Z těch negativních pak nelze nezmínit zničení kostela v Gutech. Výčet těch nejdůležitějších přinášíme v tomto článku, najdete zde akce konané v rámci diecéze, ale i takové, jež měly širší rámec a přesáhly hranice diecéze.


Leden

Ostrava - Od 1. do 15. 1. probíhal v ostravsko-opavské diecézi další ročník Tříkrálové sbírky. Z 2905 kolednických pokladniček činil její celkový výnos 15.682.874,- Kč, což je zhruba o 5 % více než loni. 80 % vykoledované částky pomohlo v průběhu roku potřebným v regionu, přičemž záměry Charit šly napříč všemi cílovými skupinami – od ohrožených dětí po osoby v terminálním stádiu života.

Ostrava - Dne 4. 1. udělil biskup František Václav Lobkowicz při ranní mši sv. v kapli na biskupství službu akolytátu a přijal kandidáta jáhenství.

Karviná - Od 17. 1. do 16. 4. byla v zámku v Karviné-Fryštátu vystavena kopie Turínského plátna. Dílo z poloviny 17. století zapůjčil městu klášter Broumov, kde byla schránka s plátnem objevena v roce 1999. Možnosti zhlédnout tento artefakt využily tisíce návštěvníků.

Únor

Vidnava – Vidnava se ve čtvrtek 2. 2. stala druhým městem v ostravsko-opavské diecézi, které se připojilo k řadě dalších měst naší země, v nichž ožila tradice modliteb u mariánských sloupů.

Fulnek - Den zasvěceného života přijelo v sobotu 4. 2. do Fulneku oslavit téměř 50 řeholníků a řeholnic z různých řádů a kongregací působících v ostravsko-opavské diecézi. Letos vedl toto setkání místo hospitalizovaného biskupa Lobkowicze generální vikář Mons. Martin David.

Olomouc - Biskup František Václav Lobkowicz se ve dnech 23.–26. 2. účastnil Celostátního fóra mládeže, jež se konalo v Olomouci a jež bylo přípravou na červencové celostátní setkání mladých.

Ostrava - Od neděle 26. 2. do středy 1. 3. probíhaly v ostravské katedrále a opavské konkatedrále Eucharistické dny. V rámci přípravy na zahájení postní doby se v nich konaly společné i soukromé adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti oltářní a sloužily se mše svaté.

Březen

Praha - V Praze zemřel 18. 3. ve věku 84 let někdejší český primas Miloslav kardinál Vlk.

Odry - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České hostila ve dnech 21.–23. 3. již 24. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol. Účastnilo se jí 14 středních škol a 8 základních škol z celé České republiky a také jeden zahraniční host z Košic.

Opava - Bohoslužby v kostele sv. Hedviky v Opavě v neděli 26. 3. připomenuly 750 let od svatořečení sv. Hedviky, patronky Slezska a ostravsko-opavské diecéze. Hlavní mši sv. sloužil Mons. Martin David, generální vikář.

Maria Hilf - Na slavnost Zvěstování Páně (v sobotu 25. 3.) proběhla u Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor pouť nastávajících matek, za ochranu nenarozených dětí a za všechny, kdo se zapojí do duchovní adopce počatého dítěte.

Diecéze - Podle výzvy papeže Františka se v několika kostelech diecéze zapojili věřící do iniciativy s názvem „24 hodin pro Pána“, která se už několik let koná z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V roce 2017 to byly dny 24. a 25. 3.

Jeseník - Víkend od pátku 31. 3. do neděle 2. 4. byl ve znamení diecézního setkání mladých s otcem biskupem, tzv. BISCUP. Tentokrát se mladí vydali do města Jeseník, kam jich dorazilo na 500.

Duben

Diecéze - V pátek 7. 4. oznámil papežský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza jmenování pomocného biskupa pro ostravsko-opavskou diecézi. Do této funkce jmenoval papež František současného generálního vikáře diecéze Mons. Martina Davida. Jmenování pomocného biskupa určité diecéze s sebou vždy nese také jmenování tzv. titulárním biskupem v některé zaniklé diecézi. V případě Mons. Martina Davida se jedná o titulární diecézi Tucca di Numidia. Starobylé biskupské sídlo se nacházelo v římské provincii Numidia a je ztotožňováno s ruinami města Henchir-El-Abiodh v dnešním Alžírsku.

Ostrava - Na Zelený čtvrtek (13. 4.) sloužil biskup František Václav Lobkowicz v ostravské katedrále za účasti desítek kněží tzv. Missa Chrismatis, během níž kněží obnovili své kněžské sliby.

Dětmarovice/Vatikán - Taťána Čempelová z Dětmarovic přijala na Bílou sobotu (15. 4.) ve Vatikánu křest z rukou papeže Františka.

Vranov nad Dyjí - Ve dnech 28. 4.–30. 4. se ve Vranově nad Dyjí uskutečnilo 22. celostátní Společenství čistých srdcí, iniciativy sdružující mladé lidi, kteří se rozhodli usilovat o růst k ideálu čistého srdce, a to ve všech směrech a za všech okolností.

Praha - V sobotu 22. 4. prošel Prahou Národní pochod pro život a rodinu. Tuto Pro-life aktivitu podpořili svým prohlášením i biskupové Čech a Moravy.

Ivančena - Skauti a skautky z celé České republiky se v sobotu 22. 4. vypravili na tradiční výstup na Ivančenu k památníku umučených skautů. Letos poprvé zamířili k nové mohyle, kterou v loňském roce právě skauti přestavěli. Součástí akce byla i mše sv., kterou sloužil duchovní pro skauty P. Pavel Marek, jenž účastníkům vyřídil pozdrav od biskupa Lobkowicze, který se ve stejné době účastnil pražského Pochodu pro život.

Branice - Diecézní charita ostravsko-opavská si v neděli 23. dubna připomenula 150 let od narození a 70 let od skonu významné osobnosti slezského pohraničí – biskupa Josefa Martina Nathana. Učinila tak poutí do Branic do tzv. Městečka Milosrdenství, které tento muž v minulosti vybudoval prakticky z ničeho. V 15.00 v tamní bazilice Svaté Rodiny sloužil mši sv. prezident Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jan Larisch.

Ostrava - V Trojhalí Karolina se ve středu 26. 4. uskutečnil fotbalový turnaj pro lidi bez domova Homeless Cup Morava 2017. Turnaj spolupořádala Charita Ostrava a šlo o kvalifikaci pro srpnový světový šampionát bezdomovců Homeless World Cup.

Itibo - Díky finančním darům pocházejícím namnoze i z ostravsko-opavské diecéze dostala malá česká nemocnice v keňském Itibu k dispozici novou sanitku, která jejím zaměstnancům přinese neocenitelné služby. Za myšlenkou získat tuto sanitku stál vojenský kaplan P. Tomáš Mlýnek, rodák z Ostravy, který nyní působí v Armádě ČR.

Květen

Diecéze - Od 1. 5. se v rámci projektu „Otevřené chrámy 2017“ zpřístupnily v ostravsko-opavské diecézi tři desítky zajímavých poutních míst, chrámů a kostelů i mimo pravidelné bohoslužby.

Vidly - Biskup František Václav Lobkowicz byl 3. 5. přítomen slavnostnímu otevření Lesní správy v obci Vidly na Jesenicku.

Ostrava - Ve čtvrtek 4. 5. představil generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David novinářům i zaměstnancům biskupství svůj biskupský znak a heslo.

Popis: V modrém štítě stříbrno-červeně polcené unciální písmeno M převýšené zlatou hvězdou. Za štítem je latinský kříž. Pod štítem je páska s biskupovým heslem: VERBUM CARO FACTUM EST, resp. Slovo se stalo tělem. Vše je převýšeno biskupským kloboukem.

Symbolika: Modrá barva štítu a hvězda jsou symboly Panny Marie, M symbolizuje sv. Martina, který se rozdělil se žebrákem o svůj plášť (proto je barevně rozpolceno). Biskupské heslo bylo převzato z evangelia sv. Jana (Jn 1, 14).

Stěbořice - Téměř pět set běžců se 8. 5. postavilo na start závodu Memoriál otce Jožky, který počtvrté zorganizovala farnost Stěbořice s místní jednotou sportovní organizace Orel. Běželo se v kategoriích muži, ženy a žáci na tratích s délkou deset a čtyři kilometry.

Opava - Přijmout svátost biřmování se rozhodly tři odsouzené ženy v opavské věznici. Dvě z nich byly předtím ještě pokřtěny. Svátosti jim přijel ve středu 10. 5. udělit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

Brno - Odbor Biskupské lesy se od čtvrtku 11. 5. do neděle 14. 5. účastnil výstavy NATUR EXPO v Brně. Hlavním cílem bylo připomenout 450 let od vzniku obory Hukvaldy.

Maria Hilf - Převážně rodinami s dětmi se zaplnilo v sobotu 13. 5. poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor na Diecézní pouti rodin s otcem biskupem Lobkowiczem.

Ostrava - Ve čtvrtek 11. 5. probíhaly přijímací pohovory zájemců o formaci a studium v Teologickém konviktu v Olomouci. Přijímací komisi předsedal biskup František Václav Lobkowicz

Maria Hilf - Biskup František Václav Lobkowicz byl v úterý 16. 5. hlavním celebrantem mše svaté na Diecézní pouti kněží na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor.

Ostrava-Heřmanice - Ve středu 17. 5. požehnal biskup Lobkowicz rekonstruované prostory Charitního domu sv. Václava v Ostravě-Heřmanicích.

Ostrava - Ve čtvrtek 18. 5. předsedal biskup František Václav příjímací komisi, která posuzovala žádosti o přijetí mezi kandidáty trvalého jáhenství.

Stará Bělá - V sobotu 20. 5. se v Katolickém domě farnosti Ostrava-Stará Bělá soutěžilo v rámci 6. ročníku Biblické olympiády, určené žákům 2. stupně základních škol, resp. studentům škol středních. V prvně jmenované kategorii vyhrál opavský tým z farnosti Nanebevzetí Panny Marie, v té druhé pak trio mladých z farnosti Hať.

Ostrava - Biskupství ostravsko-opavské připravilo vše svých prostorách na sobotu 20. 5. společné setkání varhaníků, vedoucích schol a všech těch, kteří se ve farnostech angažují v oblasti liturgické a duchovní hudby. Od listopadu pak začalo pořádat pravidelné kursy.

Štemplovec - V neděli 21. 5. se na Hůrce u Štemplovce uskutečnila jako každý rok pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Mši sv. v 10.00 předcházelo opět historické procesí v dobových kostýmech, tentokráte tematicky zasazené do závěru 14. stol.

Brno - V pondělí 22. 5. pořádaly Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR a Biskupství brněnské na Petrově 2 již VI. jarní republikového setkání nemocničních kaplanů.

Ostrava - Dne 23. 5. se v Ostravě konalo již 10. diecézní setkání seniorů, jehož zastřešujícím tématem bylo motto „Stáří je sídlem životní moudrosti...“

Jablunkov - Poslední květnový víkend patřil v Jablunkově patřit dětem, které se zajímají o dění v misiích. Od pátku 26. 5. do neděl 28. 5. se zde konaly Misijní pouti a Misijní den dětí.

Ostrava - Zaplněná katedrála Božského Spasitele v Ostravě byla v neděli 28. 5. svědkem události, která nemá v 750leté historii města obdoby. Biskupské svěcení zde vkládáním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze přijal generální vikář Mons. Martin David. Ve svých 46 letech se stal prvním pomocným biskupem v 21leté historii diecéze.

Ludgeřovice - V ludgeřovickém kostele sv. Mikuláše se 31. 5. sešlo více jak 600 příznivců charitního díla, včetně zástupců oblastních Charit a ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, na Pouti Charit ostravsko-opavské diecéze. Mši sv. sloužil novopečený pomocný biskup Mons. Martin David.

Studénka-Butovice - 25. výročí svého založení slavila v květnu Charita Studénka.

Červen

Svatý Hostýn - Lékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle byla určena pouť, která se uskutečnila v sobotu 3. 6. na Svatém Hostýně. Hlavním celebrantem mše sv. byl pomocný brněnský biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.

Jihlava - V sobotu 3. 6. přijal v Jihlavě bruntálský rodák a člen řádu minoritů Vladimír F. Hubálovský, OFMConv., z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení.

Ostrava - V sobotu 10. 6. převzalo v kostele sv. Václava z rukou biskupa Františka Václava osvědčení 27 studentů tříletého vzdělávacího programu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství.

Ostrava - Ve dnech 8. 6. a 10.–11. 6. probíhal v Ostravě další ročník festivalu Slezská lilie. Vystoupily na něm např. americká reggae skupina Christafari, polští MATE.O – TU či sbor Ostrava zpívá gospel ve spojení s Lenkou Dusilovou.

Diecéze - V pátek 9. 6. se naše diecéze zapojila do celonárodní akce Noc kostelů. Přilákala více než 30 000 lidí k návštěvě celkem 135 míst.

Český Těšín - Pacientům, jejich rodinám i personálu nemocnice v Českém Těšíně slouží od 12. 6. nová kaple. Prostor pro soukromou modlitbu i bohoslužby požehnali v pondělí 12. 6. nemocniční kaplan P. Václav Tomiczek a českotěšínský farář Mons. Jan Svoboda.

Ostrava - 79 posluchačů zakončilo letošní Akademii třetího věku. Po mši svaté ve čtvrtek 15. 6. jim předal pamětní listy P. Jan Czudek.

Opava - Tři týdny po přijetí biskupského svěcení uděloval pomocný biskup Martin David jáhenské svěcení dvěma mladým mužům. Dělo se tak v sobotu 17. 6. v opavské konaktedrále a svěcení z jeho rukou přijali bohoslovec 5. ročníku Jan Jurečka z Ostravy-Hrabové a bohoslovec 4. ročníku Lukáš Dořičák z Veřovic.

Krnov - V pátek 23. 6. se do Krnova vrátila kopie sochy Panny Marie, jejíž originál, pocházející z bývalého krnovského kláštera salvatoriánů, měli za války ve své kapli kněží zavření v koncentračním táboře Dachau. Kopie nyní stojí ve farním kostele sv. Martina.

Ostrava - Posilou v pastoraci ve farnostech ostravsko-opavské diecéze jsou od soboty 24. 6. dva novokněží – P. Pavel Obr a P. Michal Slanina. V tento den totiž vkládáním rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze přijali v ostravské katedrále kněžské svěcení.

Cvilín - Již 21. františkánské setkání mládeže přichystali bratři minorité na začátek prázdnin (30. 6. – 4. 7.) na tradiční místo u Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Jeho zastřešujícím tématem bylo motto „Jsi šťastnou myšlenkou Otce – Identita muže a ženy“ a mladé účastníky opět čekaly dny naplněné modlitbou, sdílením, rozjímáním, přednáškami či koncerty.

Červenec

Prašivá - Ani nepříznivé prognózy počasí neodradily několik stovek dětí, rodičů a prarodičů od příjezdu na Prašivou na Diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem. V první červencový den zde děti opět poděkovaly za uplynulý školní rok a prosily za nadcházející prázdniny.

Bohušov - První rekreanty přivítal 1. 7. kompletně zrekonstruovaný objekt fary v Bohušově v krásném „opomenutém“ koutě Osoblažského výběžku s celkovou kapacitou 24 lůžek.

Vápenná - V neděli 2. 7. se ve Vápenné, Žulové, Černé Vodě a Skorošicích rozběhla již podruhé dobrovolnická brigáda SummerJob. Až do 9. 7. v těchto obcích skupina 150 mladých lidí pomáhala místním v jejich domácnostech, příp. si pro ně připravila kulturní večery.

Opava - Ve dnech 3.–9. 7. vyšli mladí na jubilejní 10. pěší pouť mládeže z naší diecéze na Velehrad. Trasa byla rozdělena do sedmi denních úseků a vyústila ve velehradské bazilice mší sv. Patrony letošní pouti byli fatimští pasáčci sv. František a Hyacinta Martovi.

Velehrad - Ve středu 5. 7. vyvrcholily na Velehradě cyrilometodějské oslavy Dny lidí dobré vůle, největší oslavy svého druhu u nás.

Ludgeřovice - V neděli 9. 7. byla slavnostně otevřena a posvěcena křížová cesta pod širým nebem. Nachází se na nově zrekonstruované farské cestě spojující Ludgeřovice s místní částí Vrablovec. Na jejím začátku stojí socha sv. Františka z Assisi.

Ostrava - U příležitosti 120. výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě byly v tomto hlavním chrámě diecéze na programu oslavy, jež vyvrcholily pontifikální mší sv., při níž se v neděli 16. 7. u oltáře setkali oba ostravsko-opavští biskupové – František Václav Lobkowicz a Martin David.

Srpen

Guty - Vzácný dřevěný kostel Božího Těla v Gutech u Třince podlehl v noci z úterý 1. 8. na středu 2. 8. ničivému požáru, založenému třemi mladými žháři. Významná historická památka byla prakticky zničena, hmotná škoda se pohybuje v řádech několika desítek milionů korun, nicméně ta historická je nevyčíslitelná.

Spálov - O víkendu 11. až 13. 8. se na poutním místě Panna Maria ve Skále konala 7. pouť kuchařů spojená s duchovní obnovou, kterou na téma „Služba jako dar“ vedl P. Marián Kuffa.

Hrabyně - Poutní místo s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni oslavilo ve dnech 12. a 13. 8. jubilejních 130 let od postavení nového kostela. Současně poutníci oslavili 520 let od založení poutního místa.

Maria Hilf - Na poutním místě u Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor se v sobotu 12. 8. uskutečnila hlavní pouť, na níž byl hlavním celebrantem emeritní pomocný biskup olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Hrdlička.

Cvilín - Na Cvilíně proběhla v sobotu 12. srpna pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata.

Olomouc - Ve dnech 15.–20. 8. hostila Olomouc Celostátní setkání mládeže. Tisíce mladých věřících se do tohoto moravského města sjely, aby zde strávily dny plné duchovního i kulturního programu. Podpořit je přijeli i čeští a moravští biskupové.

Olomouc - P. Kamil Strak. To je nový ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference v Praze. Tato zpráva byla oznámena 19. 8. při mši v rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci. P. Strak v minulosti několik let působil na pozici ředitele Diecézního centra mládeže.

Stará Ves nad Ondřejnicí - V sobotu 26. 8. se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí slavily 20. „narozeniny“ zdejšího Diecézního střediska mládeže.

Hrčava - Pouť tří národů na Trojmezí letos přilákala v sobotu 26. 8. více než dva tisíce věřících z České republiky, Polska a Slovenska. Nechyběli ani jejich biskupové. Hlavním celebrantem mše svaté byl ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Homilii pronesl žilinský biskup Tomáš Gális, bielsko-żywieckou diecézi zastupoval pomocný biskup Piotr Greger.

Září

Odry - Od 1. 9. otevřela Střední zdravotnická škola a pedagogická škola sv. Anežky České v Odrách první ročník nového oboru „Zdravotnický asistent 53-41-M/01“. Jedná se o čtyřletý maturitní obor v denní formě studia.

Diecéze - Svatováclavský hudební festival vstoupil v pondělí 4. 9. do svého 14. ročníku. Jakožto největší festival duchovní a tzv. staré hudby v České republice nabídl 35 špičkových koncertů v 25 dnech, 6 obrovských projektů se 3 filharmoniemi a 1100 účinkujícími! Jeho hudební maraton po 29 moravskoslezských kostelích zahájil koncert v katedrále Božského Spasitele v Ostravě a vyvrcholil svátkem sv. Václava 28. 9. v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách.

Ostrava - V areálu salesiánů Dona Boska v Ostravě se ve středu 6. 9. uskutečnil Samaritán Open Ostrava 2017 aneb turnaj v malé kopané pro týmy složené z uživatelů a zaměstnanců azylových domů pro muže i ženy bez domova. Akce probíhala pod záštitou Diecézní charity ostravsko-opavské.

Ostrava - Požehnání praporů městských obvodů, armády, hasičů, skautů, sportovních organizací a dalších složek podílejících se na životě města završilo v sobotu 9. 9. mši svatou na Masarykově náměstí v Ostravě, slouženou u příležitosti 750 let města Ostravy. Bohoslužbu sloužil biskup František Václav Lobkowicz společně s pomocným biskupem Martinem Davidem a katovickým emeritním arcibiskupem Damianem Zimońem.

Český Těšín/ Cieszyn - V neděli 10. 9. se v Českém Těšíně konala pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého. Průvod kněží, ministrantů a farníků vyšel s biskupem Lobkowiczem z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně, aby se na hraničním mostě Přátelství sešel s poutníky z Polska a společně uctili památku tohoto jezuitského mučedníka pocházejícího právě z Těšína.

Fatima - Poutníci z ostravsko-opavské diecéze se spolu s biskupem Františkem Václavem zúčastnili ve dnech 11.–14. 9. národní pouti do Fatimy.

Maria Hilf - V sobotu 16. 9. hostilo poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor již 22. pouť národů. Hlavním celebrantem mše sv., jíž se účastnilo na 2000 věřících z České republiky, Polska a Německa, byl ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

Jeseník - U příležitosti oslav 750 let města Jeseník se 17. 9. na místní Masarykovo náměstí vrátila po více než půlstoletí zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého.

Hradec nad Moravicí - Biskup František Václav Lobkowicz oslavil ve středu 20. 9. společně s pedagogy a žáky Církevní základní školy sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí 25. výročí školy.

Opava - V opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie Srdečně se ve čtvrtek 21. 9. uskutečnila III. pouť seniorů pořádaná Centrem pro rodinu a sociální péči.

Hukvaldy - Rodinný festival FANDÍME RODINĚ připravilo na sobotu 23. 9. Centrum pro rodinu a sociální péči v Hukvaldech. Představilo na něm (kromě zábavného programu) své prorodinné aktivity, kurzy i poradenství, které veřejnosti nabízí. Festival měl také charitativní rozměr – benefiční běh pro Projekt VÝZVA, který pomáhá rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením a v r. 2017 oslavil 15 let svého fungování.

Rudy u Ratiboře - V polských Rudách u Ratiboře se v sobotu 23. 9. uskutečnila 13. prajzská pouť. Poutní mši sv. v 11.00 v kostele Panny Marie Pokorné sloužil člen misijního řádu verbistů Georges Makonzo Mondo z Demokratické republiky Kongo, působící už rok v Kolíně.

Starý Jičín - V sobotu 23. 9. se ve Starém Jičíně konal již 25. ročník Běhu sv. Václava, jehož se opět účastnily desítky závodníků.

Ostrava - Zcela zaplněná katedrála Božského Spasitele v Ostravě přivítala v sobotu 23. 9. sochu Panny Marie Fatimské, která od poloviny září putovala po diecézích a poutních místech naší vlasti. Mši sv., při níž byla ostravsko-opavská diecéze zasvěcena Panně Marii, celebroval biskup František Václav Lobkowicz společně s pomocným biskupem Martinem Davidem.

Frýdek/Maria-Hilf - Po katedrále v Ostravě pokračovala pouť s Pannou Marií Fatimskou na dvou poutních místech diecéze. Jak bazilika ve Frýdku, tak poutní místo na Maria Hilf se v pátek 29. 9. zaplnilo poutníky z různých míst diecéze. Ti přišli, aby se modlili, slavili mši svatou a rozjímali o poselství tohoto mariánského zjevení před 100. lety ve Fatimě. Pouť byla na obou místech zakončena procesím se sochou a zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Stará Boleslav - Biskup František Václav Lobkowicz byl ve čtvrtek 28. 9. hlavním celebrantem mše sv. při Národní pouti ke cti sv. Václava ve Staré Boleslavi. Národní Svatováclavská pouť ke cti patrona České země byla letos propojena s oslavou 100. jubilea zjevení Panny Marie ve Fatimě.

Opava - Již třináctý ročník Mezinárodního festivalu duchovní hudby začal na svátek sv. Václava v Opavě. Festival skončil v neděli 5. 11. v kostele sv. Vojtěcha.

Bratislava - Biskup František Václav se v sobotu 30. 9. zúčastnil v Bratislavě blahořečení salesiána Tita Zemana, jenž v minulosti působil i v Moravské Ostravě jako salesiánský asistent.

Bohumín - Charita Bohumín oslavila v září 20. výročí svého vzniku Charity Bohumín.

Říjen

Ostrava-Zábřeh - Biskup František Václav sloužil ve středu 4. 10. v kapli Hospice sv. Lukáše mši sv. u příležitosti 10. výročí od otevření tohoto zařízení Charity Ostrava.

Hukvaldy - Slavnostní průvod s kočáry taženými koňmi zahájil v neděli 8. 10. oslavu 450. výročí založení obory Hukvaldy. Ostravsko-opavské biskupství, které je již tři roky jejím vlastníkem, provozuje v oboře prostřednictvím odboru Biskupské lesy také rybníkářství, včelařství a myslivost. Na Svatohuberstké mši sv. se u příležitosti oslav setkali u oltáře oba ostravsko-opavští biskupové, jak František Václav Lobkowicz, tak Martin David.

Havířov - Ve středu 11. 10. se v Havířově uskutečnil pátý regionální Pochod pro život. Stejně jako u předchozích akcí se organizátoři a účastníci této pro-life aktivity chtěli zastat těch nejmenších, tj. nenarozených, a zároveň vyzvat společnost, aby chránila život člověka od okamžiku jeho početí.

Fulnek - Diecézní pouť ministrantů proběhla v sobotu 14. 10. ve Fulneku, kam zavítali ministranti z celé diecéze. Závěr setkání patřil mši sv. v kostele Nejsvětější Trojice, kterou sloužil pomocný biskup Martin David.

Ostrava - Pětadvacet mužů a žen (varhaníky, kostelníky nebo dlouholeté zaměstnance Charit) vyznamenal v pondělí 16. 10. – v den slavnosti svaté Hedviky – biskup František Václav Lobkowicz za jejich letitou činnost pro Církev.

Ostrava-Zábřeh – Ve farnosti Ostrava-Zábřeh oslavili 10. výročí od posvěcení kostela Svatého Ducha, nejmladšího kamenného kostela v diecézi. Jeho světitelem byl biskup Lobkowicz, který se na místo činu vrátil v pátek 20. 10., aby zde sloužil děkovnou mši sv.

Bílá - Obec Bílá ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským a odborem Biskupské lesy pořádala 13. ročník Svatohubertské mše svaté, kterou sloužil biskup Lobkowicz. Průvod se Svatohubertským jelenem vyrazil v sobotu 21. 10. na cestu od kostela sv. Bedřicha k loveckému zámečku knížete Fürstenberka.

Trzebnice - Na dvě desítky kněží a přibližně tři sta věřících se v sobotu 28. 10. vydalo na diecézní pouť do polské Trzebnice, kde se od 13. století uchovávají ostatky sv. Hedviky. Přímo do města, kde je patronka ostravsko-opavské diecéze pohřbena, zamířili poutníci i navzdory nevlídnému počasí v čele s pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem.

Listopad

Praha - Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově dne 21. 11., za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Stal se jím dosavadní převor-administrátor opatství a českotěšínský rodák P. Petr Prokop Siostrzonek.

Ostrava - Pomocný biskup Martin David se v pátek 24. 11. zúčastnil Plesu Diecézní charity ostravsko-opavské u příležitosti 20. výročí od jejího založení.

Prosinec

Ostrava - Od 10. 12. má tramvajová zastávka u salesiánského kostela sv. Josefa název Don Bosko.

Olomouc - Dne 10. 12. sloužil biskup František Václav Lobkowicz mši sv. v kapli Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, při níž udělil bohoslovcům službu akolyty.

Ostrava - Světlo pokoje z Betléma přivezli skauti 17. 12. do Ostravy. Odtud pak putovalo do dalších farností diecéze.

Frýdek-Místek - Biskup František Václav Lobkowicz udělil v pátek 29. 12. v bazilice minor ve Frýdku-Místku jáhenské svěcení Václavu Rylkovi.

Ostrava - Pomocný biskup Martin David sloužil v neděli 31. 12. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě mši svatou na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2017 a s prosbou o požehnání do nového roku 2018.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: biskupství
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS