Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Slavnost Nejsvětější Trojice a první svaté přijímání v Javorníku

Vydáno dne 15. 06. 2017

javornik_1sv_prij2017.jpgV neděli 11. června 2017, za krásného počasí, jsme tak, jako každý rok, slavili poutní mši svatou k Trojjedinému Bohu, který je patronem našeho farního kostela. Letošní pouť k Nejsvětější Trojici v Javorníku byla o to slavnější, že tři děti z farnosti (Eva Danielová, Lenka Buryánková a Lukáš Daniel) přijaly poprvé Pána Ježíše do svých srdcí. Už před mší svatou se otec Krzysztof s přítomnými farníky pomodlil litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu právě za tyto děti.


V 9:30 hodin se slavnostně rozezněly kostelem varhany a průvod včele s ministranty, dále dětmi s rodiči a kněžími, celebrujícím otcem Krzysztofem a koncelebrujícím otcem Josefem, pomalu kráčel od hlavních dveří kostela směrem k oltáři.   

Na úvod otec Krzysztof všechny přivítal. Následně mu dva zástupci farnosti popřáli k jeho 15. výročí kněžství, které v těchto dnech oslaví. Mše svatá byla sloužena za děti, které přistoupily k 1. svatému přijímání, dále za farnost a živé a zesnulé farníky. 

Homílii začal otec Krzysztof znamením kříže. Následně toto znamení vysvětlil. Když dáváme ruku nahoru, jsme si vědomi, že tam je náš Bůh Otec, který nám dává všechno. Když jde ruka dolů, uvědomujeme si, skrze koho nám vše dává – skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Pak dáváme ruce doleva a doprava a vyslovujeme jméno Ducha svatého. Duch svatý je ten, který nás shromažďuje ve společenství Božích dětí. A to je to tajemství Nejsvětější Trojice, které slavíme. Když toto pochopíme a budeme podle toho žít, v lásce k Bohu a k sobě samým, je to přesně to, co po nás Pán chce. V síle znamení kříže a Božího jména dokážeme ve světě všechno… 

Po svatém přijímání poděkovaly děti, které poprvé přijaly Pána Ježíše, společně se svými rodiči všem, kteří se jakkoli podíleli na jejich přípravě k přijetí této svátosti – otci Krzysztofovi, paní Rouskové a paní Antalové. Všem jmenovaným předali kytičku.

Po mši svaté byli všichni přítomní věřící pozváni na občerstvení, které pro ně bylo připraveno na parkovišti u fary. Farníci upekli buchty, koláče a další dobroty, podávala se káva, čaj, minerálka, víno a pro ty, co mají rádi maso i vařená klobása. 

V pravé dopoledne začal bít zvon kostela a všichni se, pod vedením otce Krzysztofa, pomodlili modlitbu Anděl Páně, která byla zpívaná. Na závěr našeho setkání byl otci Krzysztofovi předán ještě dort k jeho výročí kněžství.  

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě této slavnosti a dětem, co poprvé přijaly Pána Ježíše, vyprošujeme hodně Božího požehnání do dalších let.


 <


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS