* Otec Martin biskupem

Vydáno dne 29. 05. 2017

biskup_martin.jpg28. květen 2017 byl mimořádným, požehnaným, radostným dnem pro celou naši diecézi ostravsko-opavskou. Otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz udělil biskupské svěcení generálnímu vikáři Mons. Mgr. Martinu Davidovi, spolusvětiteli byli olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a brněnský sídelní biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Přítomen byl apoštolský nuncius Giuseppe Leanza. Byla pro nás veliká milost zúčastnit se významné slavnosti spolu s biskupy, kněžími, jáhny, ministranty, kteří s Božím lidem zcela zaplnili katedrálu v Ostravě. Když se rozezněly zvony a ručička na hodinách ukazovala 15:00 hodin, což se podařilo zdokumentovat (viz.foto), vše od Boha dané a požehnané se právě začalo dít…


Otec biskup František umí vždy povzbudit a potěšit. Jeho radost z otce Martina byla znát, přenesl ji nejen na nás přítomné, ale i do televizních obrazovek k divákům, kteří díky Noe mohli vše sledovat. Když při homilii vzpomenul biskupské heslo, které si otec Martin vybral „Slovo se stalo tělem“, promluvil o neobyčejném slovu, o slovu Božím, o Hospodinu, který stvořil nebe a zemi skrze slovo. Vysvětlil nám, že Boží slovo vstoupilo do tohoto světa a má v sobě úžasnou sílu. Boží slovo je nám svěřeno a je svěřeno i otci Martinovi…V tu chvíli jsme pocítili vděčnost za naše biskupy, kněze, kteří nám předávají slova zachycená v evangeliích, povzbuzují nás, proměňují k obrazu Božímu. 

A Boží slovo nás provázelo celou bohoslužbou. Při slibu svěcence jsme si uvědomovali, jakou velikou moc má slovo. Otec Martin přijal prsten na znamení věrnosti, mitru, aby byla jeho ozdobou nádhera svatosti a berlu znamení pastýřské služby. Stal se biskupem a my všichni měli rozzářené oči, úsměv i slzy vděčnosti, radosti…Přítomní biskupové otci Martinovi žehnali a láskyplně ho přijali mezi sebe do společenství pastýřů. 

Blahopřání od kněží, božího lidu, otce biskupa Františka a otce arcibiskupa Jana, děkování, žehnání, květiny pro rodiče od otce biskupa Martina, to vše následovalo v závěru mše svaté. Byli jsme dojatí, radostní, venku před katedrálou se spolubratři kněží z průvodu rozestoupili a nechali otce biskupa Martina projít mezi nimi. Dali mu hobla jako gratulaci k jeho jmenování. Prožili jsme krásnou a nezapomenutelnou oslavu, která se vepsala do našich srdcí. 

„Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ Nm 6, 22-27


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: Marie G., foto: Marie G., MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS