Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Hromnice a svatoblažejské požehnání v Javorníku

Vydáno dne 07. 02. 2017

hromnice_jav.jpgVe čtvrtek 2. února 2017 jsme si ve farnosti Javorník připomněli svátek Uvedení Páně do chrámu, nebo-li lidově Hromnice. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě se setkali s prorokem Simeonem, který vzal malého Ježíše do náručí a pronesl: "Nyní Bože propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, světlo k osvícení národů..."


Na úvod mše svaté všem přítomným otec Krzysztof Ryźko, SDS požehnal svíce, tzv. hromničky, které si zapalujeme při modlitbě v těžkých chvílích života. Pomáhají nám obracet zrak k Pánu Ježíši, Jedinému Světlu, které svítí ve všech tmách a tma jej nepohltí ... 

Společně s otcem Krzysztofem koncelebrovali P. Josef Bernard Ondruš, SDS a P. Piotr Niewiadomski, SDS, kněz z nedaleké Travné. V kázání mluvil otec Josef právě o Světlu světa - o Pánu Ježíši. 

Hned po svátku Hromnic jsme oslavili svátek biskupa Blažeje, mučedníka. Na jeho památku se v kostelích uděluje „svatoblažejské požehnání“. Otec Krzysztof jej udělil přítomným věřícím v pátek a pak s pomocí otce Josefa i v neděli. Kněz zkříží dvě svíce na krku věřícího a skrze žehnací modlitbu prosí Boha na přímluvu sv. Blažeje o ochranu před nemocemi krku a ostatního zla. Toto požehnání se udílí na památku události, která se podle legendy stala ve chvíli, kdy byl Blažej veden na popraviště. V tomto okamžiku k němu totiž jedna matka přivedla svého syna, kterému se v krku vzpříčila rybí kost. Svatý Blažej chlapci požehnal a tomu se kost v krku uvolnila. Na znamení bezmocných svázaných Blažejových rukou při uzdravení umírajícího chlapce se používají jako symbol při udílení požehnání dvě zkřížené svíce.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS