Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Vánoce ve farnostech Javorník a Uhelná

Vydáno dne 27. 12. 2016

jav_betlem.jpgV úterý 20. prosince 2016 se sešli farníci v Javorníku, aby společně vyzdobili kostel na dobu vánoční. Příkladem jim šli i otec Krzysztof s otcem Josefem. Nazdobily se stromky, postavil betlém před obětním stolem a kostel se komplet uklidil. V pátek, hodinu před mší svatou, oba otcové zpovídali.


V sobotu na Štědrý den jsme prožili půlnoční mši svatou v Uhelné. Začátek byl v 17:00 hodin. 

V kázání otec Krzysztof vyprávěl příběh o zvířátkách putujících do Betléma. Zvířátka přišla do chléva, kde viděla Ježíška, Pannu Marii, sv. Josefa, anděly, pastýře a spoustu veselí s tím spojené. Všichni byli velice radostní a cestou zpět si vypravovali zážitky z té noci. Smáli se a povídali, že něco tak krásného ještě neviděli. Všichni kromě prasátka. To šlo za nimi opodál a bylo překvapené, že se návštěva Betléma všem tolik líbila. Ptali se ho tedy, proč nemá také radost, ono odpovědělo, že vidělo jen zem, slámu, hnůj ... Zvířátka mu řekla, že mělo pozdvihnout hlavu a vidělo by vše, co ony ... A toto lidem chybí. Tak, jako to prasátko, jsou zahledění do starostí tohoto světa, vidí jen bohatství, spěch, práci od rána do večera, závist ... A stačilo by jen zdvihnout hlavu a pohledět na svatou Rodinu, mít před očima tu Boží krásu a pak společně s Ježíškem kráčet tímto světem. 

Po mši svaté jsme, tak jako ty zvířátka z příběhu, navštívili betlém a poklonili se svaté Rodině.

Půlnoční mše svatá v Javorníku byla v 22:00 hodina  v neděli, na první svátek vánoční a na sv. Štěpána, v 9:30 hodin. 

Na sv. Štěpána hovořil otec Krzysztof o mučednictví. Výraz mučedník je odvozen z řeckého slova „martys“. Jeho původní význam je „svědek“. I my máme být svědky víry a tuto víru prokazovat skutky. Každý farník by se měl jakkoli podílet na životě farnosti (úklidem, bohoslužbou, výzdobou kostela, zpěvem, hraním, modlitbou ... )

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. (1 Jan 4,9 )


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: MG, foto: AG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS