* "Začínali jsme v kuchyni dvoupokojového bytu", vzpomínal biskup na založení diecéze

Vydáno dne 31. 05. 2016

biskupstvi.jpgOstrava – Přesně před 20 lety ve čtvrtek 30. 5. 1996 založil dnes již sv. Jan Pavel II. papežskou bulou s názvem „Ad christefidelium spirituali“ novou ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Svatý otec vyhověl žádosti biskupů moravské církevní provincie a do nové diecéze začlenil jedenáct děkanátů z olomoucké arcidiecéze.


Prvním biskupem byl jmenován tehdejší pražský světící biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Do úřadu byl slavnostně uveden 31. 8. v katedrále Božského Spasitele. Na začátky ve službě diecézního biskupa vzpomínal biskup Lobkowicz v jednom z prvních vydání zpravodaje OKNO, který začal vycházet v polovině roku 1997.
 
„Začínali jsme v mé kuchyni s generálním vikářem a s paní účetní. Potom jsem se přenesl do své kanceláře, kde byla židle a stůl. Výhodou bylo, že stůl byl velmi malý, a proto na něm musel být stále pořádek,“ odpověděl biskup na otázku jaké byly začátky v jeho úřadě.

A jak vše vypadalo rok poté? „Dneska už to vypadá trochu jinak. Už se nás pár seběhlo, protože věci musí běžet. Nelze říkat, jsme noví, tak po nás nic moc nechtějte. Jsem rád, že mohu konstatovat, jak mě dobře funguje generální vikář a stávající kurie, že pravidelně vydáváme Acta kurie a že teď k tomu přibude i „Okénko“. Jsem rád, že mě funguje ekonomické oddělení, stavaři, že vědí, kde mají být. Svým způsobem mě to velmi uklidňuje. Nejhorší asi je, když někoho práce zahlcuje. Třeba ví, jak věc udělat, ale cítí, že to není fyzicky zvládnutelné. Pak se to kupí na stole a člověk není fyzicky schopen věci vyřizovat. Jsem právě moc rád, že mám spolupracovníky, kterým mohu věc, třeba s nějakou poznámkou delegovat, a tím pádem se mě stůl vyprazdňuje. To vnáší do mé práce klid. Pak se člověk rychleji uklidní, když se někdy naštve,“ uvedl biskup František Václav Lobkowicz v roce 1997 v rozhovoru s prvním šéfredaktorem časopisu OKNO Jaroslavem Černým.

Při vzpomínání na začátky biskupství je vhodné připomenout úsilí, které věřící věnovali v prvních letech od založení diecéze sbírce na stavbu nového biskupství. Akce „Zlatá cihla“ se stala základem pro vybudování zázemí pro novou diecézi. Biskupství na Kostelním náměstí 1 bylo slavnostně otevřeno v pátek 11. 2. v den památky Panny Marie Lurdské. Při akci „kulový blesk“, které velel generální vikář František Kufa, se přestěhovaly všechny kanceláře z druhého patra fary do nových prostor.

V současné době využívá biskupství v centru města již dvě budovy. V sousedním objektu hlavní budovy biskupství na ulici Pivovarská, který původně patřil společnosti Dalkia, dnes sídlí pastorační centra a nový odbor Biskupské lesy. Část nemovitosti je pronajatá Úřadu práce. K dnešnímu dni ostravsko-opavské biskupství zaměstnává 447 lidí, z toho je 244 kněží. Nárůst počtů zaměstnanců zvláště v minulých dvou letech souvisí se změnami po majetkovém narovnání mezi státem a církvemi. Na novém odboru Biskupské lesy pracuje 58 lidí.

Historický přehled

973 - Slezsko církevně přiřazeno k biskupství pražskému jeho zakládací listinou.

1000 - Vznik biskupství ve Vratislavi s církevní správou Těšínska

1742 - Bedřich II. se zmocnil Slezska, které bylo rozděleno mezi Rakousko a Prusko. Církevní hranice vratislavského biskupství však zůstaly nedotčeny. Od té doby se datují snahy o zřízení samostatného slezského biskupství.

1776 - Žádost Marie Terezie papeži Piu VI. o zřízení arcibiskupství v Olomouci a biskupství v Brně a v Opavě. 5. prosince byly vydány příslušné papežské buly. Ze zřízení biskupství v Opavě sešlo pro finanční a hospodářské důvody. Otázka zřízení samostatného biskupství českého Slezska ožila v následujícím období nejvíce v letech 1818, 1868 a 1928. Nikdy však nedošlo k jeho ustavení.

1947 - Zřízena Apoštolská administratura v Českém Těšíně papežem Piem XII. Československá část vratislavské arcidiecéze byla vyjmuta z pravomoci vratislavského biskupa a podřízena přímo Svatému stolci.

1977 - Apoštolská administratura v Českém Těšíně zrušena a její území připojeno k arcidiecézi olomoucké.

1995 - Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner požádal 7. listopadu Svatý stolec o vyčlenění ostravsko-opavské diecéze.

1996 - Dne 30. 5. 1996 papež Jan Pavel II. vyhověl žádosti biskupů moravské církevní provincie a zřídil tímto dnem bulou „Ad christefidelium spirituali“ novou ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě.

1998 - Zahájena stavba budovy ostravsko-opavského biskupství poblíž kostela svatého Václava v centru Ostravy.

2000 - Nová budova biskupství na Kostelním náměstí v centrum Ostravy byla dne 11. 2. slavnostně uvedena do provozu.

2003 – Zasedání České biskupské konference 7.-9. 4. v Krnově.

2005 – Ve Vatikánu 2. 4. umírá zakladatel diecéze papež Jan Pavel II.

2006 – Dne 10. 5. byla založena televize NOE – televize dobrých zpráv.

2007 – Založen Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích.

2010 – Diecéze se poprvé zapojila do akce Noc kostelů 26. 5.

2014 – Založení nového odboru Biskupské lesy 1. 7., který pečuje o navrácené lesní pozemky v Beskydech a Jeseníkách.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: biskupství
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS