Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 30. 05. 2016

jav_bt.jpgV neděli 29.5.2016 proběhla ve farnosti Javorník ve Slezsku slavnost Těla a Krve Páně. Tato slavnost, dříve nazývaná „Božího těla“ se v katolické církvi slaví ve čtvrtek nebo se překládá na neděli po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.


Mši svatou celebroval P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS, koncelebroval P. Josef Bernard Ondruš, SDS. 

V kázání jsme si poslechli pastýřský list k 20. výročí naší diecéze. Autory jsou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a ostravsko-opavský biskup František  Václav Lobkowicz. Celé znění listu je možné přečíst zde.

V přímluvách vzpomenul otec Krzysztof, jako každou mši svatou, našeho biskupa Františka Václava. Vyprošujeme mu brzké uzdravení a v modlitbách na něj pamatujeme.

V závěrečné části mše svaté je zvykem konat procesí a zastavovat se při jednotlivých vyzdobených oltářích za zpěvu eucharistických písní (v katolickém kancionálu od čísla 700 výše). Družičky, většinou děti, házejí plátky květin před kněze, který nese v monstranci Nejsvětější svátost. Květy posypaná cesta je jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému v průvodu. 

V Javorníku sloužil jako první a poslední oltář obětní stůl. Další dva oltáře byly vyzdobeny venku. U každého oltáře kněz přečetl úryvek z evangelia, následovaly přímluvy na určitý úmysl, Otče náš a modlitba. U prvního oltáře jsme se modlili za biskupy, kněze a zasvěcené osoby, u druhého za křesťanské rodiny, u třetího za veřejné záležitosti a u čtvrtého za poděkování. 

Tato slavnost byla zakončena písní Te Deum a svátostným požehnáním.

Otec Krzysztof poděkoval všem farníkům, kteří se jakýmkoli způsobem zúčastnili příprav na tento den.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: MG, foto: AG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS