* Velikonoční pozdrav biskupa Františka Václava Lobkowicze

Vydáno dne 24. 03. 2016

Drazí bratři a sestry, milí přátelé, s radostí vstupme do tajemství Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení. Rozjímejme o událostech, které slavíme, o úzkostech i radostech prvních svědků Vzkříšení. O růstu bázlivého semínka víry v košatý strom plný dobrých plodů. Ve svém nitru zakusme bázeň i jásot. Nechme se dotknout přemírou Pánovy milosti, celý svůj život i každý jeho okamžik prostoupit onou neochvějnou jistotou, že On zvítězil, že je stále s námi, že náš život je v Jeho rukou.


Možná jsou to právě tyto svátky, které nás mají v něčem proměnit, pozvednout, uzdravit, kterými máme nově vstoupit do brány Ježíšova milosrdenství. Nemocní ať se upevní v naději, malomyslní ať odsunou příkrovy svých „hrobů“, kolísaví ať se postaví na skálu Boží pravdy, hříšníci ať se zaskvějí darem spásy.

Přeji Vám to všem. Přeji to všem rodinám, ať v síle Kristovy přítomnosti znovu procitne jejich vzájemná láska. Přeji to i celé rodině diecéze, ať vydáváme přesvědčivé svědectví o moci Pánova působení.

A při této příležitosti chci také poděkovat za každou podporu a projev přízně, která mi dává sílu v nemoci i ke službě. Při velikonočních obřadech chci myslet na každého z vás.

Kéž je Pán naší silou, kéž světlo Kristova Vzkříšení osvítí každého člověka, každou temnotu.

Požehnané velikonoce

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: biskupství
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS