* Zamyšlení

Vydáno dne 24. 02. 2016

KŘÍŽ V POLI. V jedné farní kronice je zapsáno, že se před čtyřiceti roky přihnala na krajinu před žněmi strašná bouře s krupobitím, která za několik minut zničila celou úrodu a všechny naděje pilných rolníků. Na památku a na ochranu svých polí postavila obec doprostřed polností veliký kříž s Bolestnou Pannou Marií.


Od té doby po celých čtyřicet let až doposud ušetřil Pán Bůh tuto krajinu krupobití, takže úrodná krajina vždy splnila naděje, se kterými rolníci pracovali na svých lánech. Na nejednom místě mají tuto zkušenost s křížem, stojícím uprostřed polí. A všude je kříž osvědčen jako neomylná ochrana, kde je postaven na úrodném poli lidské duše. Kde v duši pevně stojí svatý kříž Páně, tam žádná bouře a žádné duchovní krupobití nezničí úrodu zásluh a milosti, ani cenu lidského života.Kříž Páně pak stojí pevně v duši, je-li v ní neochvějná víra v lásku vtěleného Syna Božího. Kdo pevně a hluboce v něho věří, ten snadno v něm má všechnu svou radostnou důvěru a jeho srdce nedovede nemilovati Ježíše, hodného veškeré lásky. Proto nech ve své duši pevně státi znamení spásy a povolání člověka, svatý kříž. V každé bouři, ať skutečně rozpoutané nebo hrozící, se svatý kříž stane bezděčným útočištěm, jako se stal bezděčným útočištěm všem duším, které se uměly uchylovati pod kříž.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: P. Emilián Soukup
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS