Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Ekumenická bohoslužba v Javorníku

Vydáno dne 27. 01. 2016

V úterý dne 19.1.2016 v 17.00 hodin se konala společná bohoslužba za jednotu všech křesťanů, tentokrát ve farní kapli ČC evangelické v Javorníku. Slovem provázel P. Vlastislav Stejskal, kněz ČC evangelické. Po úvodním slovu pokračovala bohoslužba modlitbou k Duchu Svatému, po ní pak modlitbou smíření.
 


V hlásání Božího slova se vystřídali zástupci ČC evangelické včetně přítomného kněze Vlastislava, evangelium a homilie byla v režii otce Josefa, zástupce Církve římskokatolické. V homilii nás seznámil s poselstvím křesťanů z Lotyšska – stát se světlem světa a solí země. Po zpěvu písně z evangelického kancionálu byli všichni přítomní vybídnuti, aby si vzali špetku soli a připálili od paškálu připravené svíčky jako symbol odhodlání stát se světlem světa a solí země. Společně jsme naslouchali slovům Písma, společně se sytili z jednoho stolu Božího slova. Toto svaté slovo nás spojuje a vysílá do světa s posláním být solí země, světlem světa a hlásat mocné skutky Páně. Plamen jsme uchovali do konce bohoslužby.

Následovala modlitba s prosbami o posvěcení a sjednocení v Kristu. Po společné modlitbě k Nebeskému Otci a vzájemném pozdravení pokoje se bohoslužba chýlila k závěru. Požehnáním, vysláním v pokoji Kristově a společnou písní: " Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás..."  jsme završili toto setkání u jednoho stolu Božího slova. 

Následně jsme byli vyzváni, abychom se sešli u společného stolu pokrmů tělesných. Ve společenské místnosti farnice ČC evangelické předem přichystaly občerstvení. Chlebíčky a sladkosti, káva nebo čaj, zkrátka co kdo chtěl, měl možnost do sytosti okusit. Touto cestou chceme poděkovat za chvíle společně strávené jak v rovině duchovní tak světské.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: AR, foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS