Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Život v javornické farnosti

Vydáno dne 26. 01. 2016

Svátkem Křtu Páně /10.1.2016/ jsme završili vánoční dobu. Ve čtvrtek a v pátek před ukončením vánoční doby navštěvovaly děti spolu s vyučujícími jednotlivých tříd 1. stupně ZŠ Javorník náš kostel, aby se přišly nejen podívat na Betlém, ale i seznámit se blíže s pravou podstatou a důvodem oslav Vánoc.
 


V pondělí dne 11.1.2016 po ranní mši svaté jsme se pustili do odstrojování vánoční výzdoby a generálního úklidu kostela. Někteří aktivisté po ukončení prací spěchali domů. „Skalní“ vytrvalci pak poseděli na faře a prohřívali prokřehlá těla u horkého čaje či kávy.

Následující pondělí, 18.1.2016, bylo významným dnem naší farnosti. Mši svatou, která se tentokrát konala v 11.00 hodin dopoledne, poctili svojí návštěvou členové řádu Salvatoriánů žijících na našem území. Z dříve početné skupiny působí v naší vlasti celkem sedm kněží. Mše svatá se konala k uctění Památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Celebrantem byl otec Vlado a bohoslužbu koncelebrovalo dalších šest kněží výše uvedeného řádu. Po přečtení evangelia otec Leszek, představený české fundace Salvatoriánů, nejdříve děkoval za to, že může být služebníkem Božím a následně vyprošoval potřebné milosti, aby mohl sloužit co nejlépe.

Po závěrečném svátostném požehnání jsme se společně pomodlili za jednotu všech křesťanů. Touto modlitbou jsme tak zahájili týden modliteb za jednotu všech, kteří přijali víru křtem ve jménu Ježíše Krista.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: A.R.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS