Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Setkání javornických farníků

Vydáno dne 18. 01. 2016

Poslední adventní neděli 20. prosince ve 14. hodin jsme se sešli ve společenské místnosti javornické fary. Každý přinesl něco „na zub“, ať své vánoční cukroví či chlebíčky, uvařili jsme si čaj, kdo chtěl, si dal kávu. Toto setkání nebylo samoúčelné. Máme snahu o vzájemné porozumění, pomoc, o vytvoření farního společenství. Do jaké míry bude tato snaha korunována úspěchem, ukáže jen čas. Pozvání přijali oba kněží, o. Josef a o. Krzysztof. Každý z nás tak měl možnost individuálně pohovořit o svých osobních problémech, starostech ale i radostech a úspěších, jak v rovině obecné tak duchovní.


Úderem třetí hodiny odpolední jsme se společně pomodlili „Korunku k Božímu milosrdenství“ .

Po modlitbě a prosbách za lepší budoucnost pro všechny trpící a pronásledované, za naše rodiny, blízké i známé, se rozproudila debata.  Mimo jiné jsme diskutovali o tom, jak si představujeme vzájemnou pomoc, stmelování, jaké kroky učiníme, abychom vytvořili opravdovou farní rodinu. Naše setkání končilo modlitbou a svátostným požehnáním.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: A.R.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS