Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Javornická farnost se loučila s liturgickým rokem

Vydáno dne 28. 11. 2015

Neděle 22. listopadu byla poslední nedělí liturgického roku. Závěrečná neděle liturgického roku je oslavou Božího Syna, Ježíše Krista Krále. Mši svatou celebroval otec Josef a protože měl výročí svého narození, před začátkem bohoslužby mu farníci popřáli a předali kytičku. Poté následovala bohoslužba.
 


V prvním čtení jsme vyslechli úryvek z Knihy proroka Daniela, který mluví o Synu člověka, tajemné postavě, v níž vidíme předobraz Ježíše – spasitele. Cituji: „ Jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.“ (konec citace) I úryvek z druhého čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana je vyznáním a oslavou Ježíše Krista, jeho svrchované a věčné moci nad zlem.

V evangeliu podle Jana jsme si připomenuli rozhovor Piláta s Ježíšem, kde Ježíš odpovídá na dotaz – cituji: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (konec citace).

V závěru bohoslužby otec Josef poděkoval u příležitosti svátku svaté Cecílie (patronky zpěváků a hudebníků) farnímu sboru a paní varhanici za jejich službu, za provázení jejich zpěvem a varhanním doprovodem při bohoslužbách. Zároveň jim popřál hodně sil, vytrvalosti, potřebných darů Ducha svatého s prosbou o ochranu jejich patronky, svaté Cecílie.

Po mši svaté se konal výstav Nejsvětější Svátosti, pomodlili jsme se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, duchovní otec pak v modlitbě prosil za nás hříšníky za odpuštění našich vin, slabostí a nevěrnosti na cestě víry i za všechny urážky, kterých se  vůči Bohu dopuštíme. Svátostným požehnáním a písní „Bože, chválíme Tebe...“ byla ukončena nedělní slavnost a současně završen i liturgický rok.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: A.R.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS