* Slavnostní znovuotevření katedrály v Ostravě

Vydáno dne 22. 11. 2015

V neděli 22.11.2015 jsme navštívili katedrálu Božského Spasitele v Ostravě, která v roce 2014-2015 prošla generální opravou. Poprvé od doby výstavby kostela byly otevřeny i tubusy v makovicích věží, které ukrývaly zprávy o stavu společnosti i církve z roku 1888.


V tento významný den, na slavnost Krista Krále, se konalo znovuotevření katedrály po opravách. Těšili jsme se a byli zvědaví na obnovený chrám, ve kterém se odehrávají všechny významné okamžiky života diecéze. Mile nás překvapilo nečekané setkání s naším otcem biskupem u budovy biskupství. Byli jsme potěšeni, že jsme katedrálu mohli spatřit za jeho přítomnosti. Nejen my, ale i všichni přicházející obdivovali krásu tohoto díla, směli jsme všude nahlédnout. Nejvíce zaujala světlá barva fasády, okna, sousoší mezi věžemi, vstupní dveře, nová úprava presbytáře. Zajímavé byly exponáty dokumentující výstavbu a boční lodě uvnitř katedrály, na kterých jsou instalovány expozice o naší diecézi. Jak rádi jsme se zastavili u děkanátu Jeseník.

V 10:00 hodin se konala děkovná bohoslužba, kterou celebroval Mons. František Václav Lobkowicz za účasti biskupů sousedních diecézí ze Slovenska a Polska. Homilii přednesl Mons. Jan Graubner, metropolita moravský a arcibiskup olomoucký. Povzbudil nás ve víře v Krista Krále, nasměroval na jeho cestu, která je nejdokonalejší seberealizací. Vyzdvihl Boží pravidla, četbu Písma svatého, ve kterém mluví sám Pán. Hovořil o Božím plánu, zpřítomnění jeho oběti, o důvěře.

Po vyznání víry se konalo procesí s uložením ostatků papeže sv. Jana Pavla II. Byla zprovozněna adorační kaple. V závěru mše svaté zazněly zpívané litanie k Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba. Vše ukončilo slavnostní Te Deum a svátostné požehnání.

Nechybělo poděkování všem, kteří se podíleli na opravě katedrály a obnovili tento krásný chrám, který je dominantou nejen města Ostravy, ale celé naší ostravsko-opavské diecéze.

Závěrečná slova našeho otce biskupa Františka nás provázela i cestou domů: „Kéž nám zůstane v srdcích láska Kristova a tu roznášejme do naší společnosti. Kristus je s námi a překoná všechno!“


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS