Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Dušičkový oktáv ve farnosti Javorník

Vydáno dne 13. 11. 2015

1.listopad, den Slavnosti VŠECH SVATÝCH, tentokrát připadl na neděli. Mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice jsme uctili jejich památku a zároveň tak zahájili „dušičkový oktáv.“ Duchovní otec nám připomenul možnost a podmínky k získání plnomocných i částečných odpustků. Již předchozí neděli po skončení bohoslužby přítomné farníky upozornil na tyto možnosti s tím, že podrobnosti jsou vyvěšeny na nástěnce, včetně doby konání společné návštěvy místa odpočinku zesnulých.


Proto jsme se mohli s týdenním předstihem připravit i na „dušičkový průvod“ po hřbitově. 1.listopadu před patnáctou hodinou jsme se shromáždili před hlavním křížem na místním hřbitově a v čele s duchovním otcem, ministrantem a panem kostelníkem jsme se modlili nejprve Korunku k Božímu milosrdenství a pohrouženi do odříkávání jednotlivých desátků modlitby jsme procházeli cestičkami kolem hrobů.

Duchovní otec žehnal hroby svěcenou vodou a kouřem kadidla dodával tomuto vzpomínkovému procesí patřičnou „dušičkovou“ atmosféru.  Poslední desátek Korunky jsme skončili v okamžiku, kdy jsme doputovali k hlavnímu kříži. Zde jsme se na chvíli zastavili, duchovní otec doplnil kadidlo a započal modlitbu růžence Vyznáním víry. Před začátkem každého desátku vždy vyjmenoval zesnulé, za jejichž duše jsme se modlili. Každý desátek byl zakončen zpěvem písně „Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný...“ I při modlitbě růžence jsme procházeli mezi jednotlivými řadami hrobů a duchovní otec pokračoval v jejich žehnání. Tak jsme postupně prošli celým hřbitovem. Konečné zastavení bylo opět u hlavního kříže.Po závěrečných modlitbách růžence jsme se pomodlili na úmysl svatého otce a společně zazpívali píseň „Matičko Kristova,...“. Po doznění posledních tónů této písně jsme se postupně rozcházeli do svých domovů, někteří se ještě na chvíli zatavili u hrobů svých blízkých, aby v tichém rozjímání vzpomínali na společně prožité chvíle.....

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, jinak také „dušičková“ pobožnost se konala v 8.15 hod. v pondělí 2.11. v kapli na faře. Ve stejnou dobu se konala pobožnost i v úterý, od středy do pátku pak podle pravidelného rozpisu v kostele, v sobotu opět na faře a v neděli  8.11. byl bohoslužbou v kostele zakončen „dušičkový oktáv“. Každý tak měl možnost získat plnomocné odpustky, pokud splnil všechny dané podmínky.

Měsíc říjen byl tzv. „Misijním měsícem“, kdy jsme se společně po celou dobu před bohoslužbami modlili na tento úmysl růženec.

V tomto měsíci s modlitbami růžence pokračujeme, tentokrát však za zemřelé, zvláště pak za ty, kteří jsou našemu srdci nejbližší. Jejich jména jsou uvedena na lístcích položených v košíčku před obětním stolem. Každý z nás má možnost přijít a modlit se jak za duše našich zemřelých, tak i za duše v „očistci“.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A.R., foto: A.G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS