Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Říjnové aktivity ve farnosti Javorník

Vydáno dne 26. 10. 2015

Od začátku měsíce října se před každou mší svatou modlíme v naší farnosti růženec. Vždyť modlitba růžence je krásná a hluboká. Skrze vzývání Marie se přímo obracíme na Matku Boží. Je to stejné, jako kdybychom na ni přímo volali. Když ji tedy svými modlitbami růžence voláme, přijde. To znamená, že během modlitby s námi Matka Boží je a my máme možnost prosit ji o přímluvu.


Skrze Mariinu blízkost zažíváme útěchu, přináší nám i naději, sdílíme s ní  bolesti i radosti našeho života. Můžeme si být jisti, že nám, našim problémům rozumí.

V hodinách náboženství se děti seznámily s významem a smyslem modlitby růžence. Učily se, jak správně při modlitbě postupujeme.Vysvětlili jsme si i jednotlivá růžencová tajemství.
  
Domluvili jsme se, že se připojíme k výzvě „Milion dětí se společně modlí růženec za pokoj a jednotu“. Termín společné modlitby byl vyhlášen na neděli 18. října v devět hodin dopoledne.

Mše svatá začíná pravidelně v 9.30 hod., takže měly děti dostatek času na modlitbu a dospělí k přípravě na bohoslužbu. Po apoštolském vyznání víry se děti střídaly jak při modlitbě Páně tak při modlitbě jednotlivých desátků růžence. Se závěrečnými modlitbami dětem pomohly přítomné farnice.

Od začátku října před mší svatou i po ní má každý návštěvník kostela či účastník bohoslužby možnost finančně přispět na misie a  to tím způsobem, že si může z vystavených drobností našeho „misijního jarmarku“ u vchodu do kostela vzít cokoliv co ho zaujme a dobrovolnou částkou podpořit nelehký úkol misionářů. Jakou měrou jsme přispěli, se dozvíme na konci měsíce, peníze pak budou odeslány k použití pro daný účel.


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A.R., foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS