* Při mši svaté jsme děkovali za 725 let obce Černá Voda

Vydáno dne 28. 07. 2015

V sobotu 25.7.2015 se konaly oslavy 725 let obce Černá Voda. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1284, kdy se připomíná jako „Nigra aqua“ s 8 lány a fojtstvím u hradu Kaltenštejna patřícího vratislavskému biskupovi. Český název i jeho německá podoba Schwarzwasser je stejně jako u některých dalších obcí v okolí odvozen od barvy či dna místního toku, u něhož byla obec založena v roce 1290.


Oslavy začaly od 10:00 hodin na hřišti fotbalovým turnajem (CZ a PL) – Memoriál Zdeňka Macečka. Od 13:00 hodin se konalo zahájení oslav, pak finále fotbalového turnaje, po kterém jsme se ve 14:45 hod. zúčastnili slavnostní mše svaté v kostele Panny Marie v Černé Vodě. Přišli jsme Bohu poděkovat za živé, zesnulé, kteří se podíleli na 725letech trvání, rozvoji obce Černá Voda a zároveň prosili za Boží milosti, Ducha svatého pro vedení obce i za všechny občany. Mezi významnými hosty byli přítomni senátor a starosta Šumperka Mgr. Zdeněk Brož, místní pan starosta Zdeněk Beťák, starostové z Vápenné, Staré Červené Vody, Skorošic a starostka z polských Skoroszyc. Mši svatou celebroval otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, hudbou a zpěvem doprovázela schola z Vidnavy. Před mší svatou nás potěšil příjezd vláčku Lázeňáčku ke kostelu.

„Být užitečným, pracovitým“, to bylo téma otce děkana při homilii. Člověk, který se rozdává a všímá si potřeb druhých. „Je důležité sloužit si navzájem, to je budoucnost rodin, obce, církve…“ Potěšilo nás, že otec děkan zmínil ty, o kterých se většinou málo mluví. „Kdo vzal kýbl do ruky a umyl kostel? Nazdobil květiny na dnešní slavnost? Kdo připravil oslavy na místním hřišti? Jsem jen ten, který radí, diskutuje, občerstvuje se nebo patřím mezi ty, kteří jdou a něco reálně udělají? Pravá modlitba musí nést skutky, které jsou vidět ve hmotě.“ Otec děkan přiblížil podobenství o rozsévači, dotkl se nezakořeněnosti v životě, zdůraznil poctivost, promluvil o trnech v srdci, které mohou zarůstat a které je potřeba odstranit, o žití života bez života…Pokud člověk nese užitek, není většího štěstí pro jeho rodiče. Bůh si váží takového člověka. „Rozvíjejme se a buďme užiteční nejen ve svých rodinách, ale i v obci, v církvi, ve společenstvích, služme a pomáhejme si navzájem…“ vyzval přítomné otec děkan. 

Obětní dary přinesl místní pan starosta s jeho ženou. U svatého přijímání zazněla děkovná píseň Vděčnosti.

V závěru mše svaté otec děkan všem přítomným požehnal a popřál pěkné prožití svátečního dne. Zazpívali jsme závěrečnou píseň Sbohem má radosti a vzájemně si předali Boží požehnání formou křížku na čelo. 

Oslavy pak pokračovaly na místním fotbalovém hřišti, kde následoval bohatý program v podobě několika vystoupení –kapela 05 a Radeček, Old Rock, vystoupení taneční skupiny. Celý program doprovázel kytarista Pavel Čtvrtníček, pro mladší generaci také DJ a pro nejmenší byl připraven zábavný program formou několika atrakcí pro děti.


 
Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS