Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Slavnost Těla a Krve Páně v Javorníku

Vydáno dne 12. 06. 2015

Podle liturgického kalendáře připadá tento svátek na čtvrtek po Slavnosti Nejsvětější Trojice. Aby se mohli zúčastnit i věřící z okolí i ti, kteří chodí ve všední dny do zaměstnání, oslavili jsme tuto Eucharistickou oběť Ježíše Krista při nedělní bohoslužbě. Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak významný a důležitý je pro nás křesťany Kristův příslib: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku.“  (Mt.28,20)
 


Kristus nám skrze přijímání svého Těla a Krve předává také svého Ducha. A ten, kdo přijímá Krista v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má jej už teď zde na zemi. V eucharistii dostáváme také záruku tělesného vzkříšení na konci světa: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54). Tato Ježíšova slova bychom si neměli jen připomínat při Slavnosti Těla a Krve Páně, ale snažit se žít v co nejtěsnějším spojení s Eucharistickým Kristem.

Po skončení bohoslužby se konala adorace a přímluvy v kostele před hlavním oltářem, pak jsme vyšli v průvodu k dalším dvěma oltářům u kostela, kde se rovněž konala krátká adorace a přímluvy. Cestou sypaly děti, které kráčely v čele průvodu, květní lístky na zem, aby tak vzdaly čest Oslavenému Ježíši Kristu. Čtvrté zastavení se konalo opět v kostele před obětním stolem. Po svátostném požehnání a závěrečných tónech písně: „Bože, chválíme Tebe..“  jsme se rozcházeli posíleni na duchu do svých domovů.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A.R., foto: AG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS