Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Postní doba a Velikonoce ve farnosti Javorník

Vydáno dne 22. 04. 2015

Stejně jako v jiných farnostech i u nás jsme se připravovali na opravdové prožití velikonočních svátků. Slovem opravdové myslím ve spojení s Panem Ježíšem umučeným, ukřižovaným a zmrtvýchvstalým.  Od Popeleční středy jsme měli možnost jak ve farní kapli, tak ve farním kostele zamyslit se nad slovy, která byla součástí postní výzdoby, např.: „Obnov nás svým Duchem..  a Po čem toužíš?“. Každý z nás měl a stále má příležitost přejít od myšlenek k jejich naplnění.


Květnou nedělí jsme zahájili „Svatý týden“. Z kostela si v tento den také mohl každý odnést „kočičky“, které kněz v úvodu bohoslužby požehnal. Od Zeleného čtvrtku do neděle Vzkříšení jsme při obřadech alespoň v představách byli účastni událostí, které prožíval Pán Ježíš – od poslední večeře přes zradu, odsouzení, umučení a smrti na kříži až po vzkříšení a Jeho zmrtvýchvstání. 
 
Ve dnech velikonočního Tridua měli věřící příležitost setkat se s Ježíšem při soukromé adoraci. Pod obrazem XIV. zatavení Křížové cesty jsme měli výzdobu se symboly připomínajícími jednotlivé události oněch dnů. Při pohledu na výzdobu ve mně jednotlivé symboly vyvolávaly hluboký smyslový vjem všech velikonočních událostí. Fialová plátna mi připadala jako rozepjaté ruce Otce vítajícího „ marnotratného syna“, připravené k obejmutí, plné Lásky a Odpuštění. Mezi těmito plátny částečně skrytý portrét mučeného a ztrýzněného Syna připomínal Ježíšovu velikou pokoru, poslušnost a oběť až ke smrti na kříži. Pod portrétem malý Svatostánek ukrýval Nejsvětější svátost. Za bílým plátnem v dolní části se nacházel „Boží hrob“. Nad ním nápis „Jeho ranami jsme uzdraveni“ zcela jasně vypovídá o všem, co Ježíš musel podstoupit za odpouštění našich hříchů. Bílé květy, symbol nevinnosti, protikladů života a smrti, zármutku i radosti, zdobily hrob. Pod nimi krčící se drobné žluté kvítky oznamovaly rodící se nový život. Před sobotní odpolední adorací přibyl ke hrobu kříž a přes něj přehozený pruh bílého plátna na znamení Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. V každém z nás samozřejmě velikonoční výzdoba vyvolává jiné pocity, ale prvořadé a důležité je pochopit smysl Velikonoc a Ježíšův odkaz pro nás, kdo se chceme nazývat křesťany, žít jako křesťané a být součástí veliké křesťanské rodiny.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A.R., foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS