Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Ekumenické setkání v Javorníku

Vydáno dne 26. 02. 2015

V měsíci lednu se každoročně vyhlašuje týden modliteb za jednotu křesťanů.  Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. V týdnu od 19.1. do 25.1. jsme se modlili za snahu o sjednocení všech křesťanů i v naší farnosti. Každým rokem se rovněž scházíme na společné bohoslužbě. V tomto roce se ekumenické setkání konalo ve středu dne 21.1.2015 v kapli římskokatolické fary v Javorníku.


Předsedajícími shromážděného lidu byli P. Krzysztof Ryzko, SDS, kněz ŘKC,  P. Josef Bernard Ondruš, SDS, kněz ŘKC a kněz ČCE, P. Vlastislav Stejskal. Pro nemoc se bohoslužby nemohl letos zúčastnit zástupce církve pravoslavné, P. Libor Kratochvíla. 

Úderem sedmnácté hodiny si přítomní zapálili svíce a jmenovaní kněží během zpěvu písně „Bože, chválíme Tebe....“ přišli průvodem před obětní stůl, kde byla na podstavci kameninová nádoba symbolizující studnu a jednotlivě pak pomalu nalévali ze džbánu vodu do „studny“. Tato voda pocházející z různých pramenů nám má připomínat sice skutečnou, ale dosud nedokonalou jednotu.

Po úvodních obřadech, vyznání hříchů a Kyrie následovalo čtení z 2. Královské, žalm, epištola a evangelium (Jan 4, 16-19) v němž jsme vyslechli příběh ženy ze Samařska, která se u Jakubovy studny setkala s Ježíšem. P. Vl. Stejskal pak v promluvě blíže vysvětlil smysl a podstatu tohoto setkání. Poté bohoslužba pokračovala vyznáním víry, přímluvami, po přímluvách zástupci jednotlivých církví přinesli a předali dary – kříž Taizé, symbolizující křesťanské ekumenické společenství, zapálenou svíci, připomínající křesťanům následování Krista a chléb, v němž se nám Ježíš dává.  Bohoslužba pak pokračovala modlitbou Páně. Po svátostném požehnání a vzájemném pozdravení pokoje jsme na závěr společně zazpívali píseň „Jeden Pán, jedna víra pojí nás…“

Po hlubokém duchovním prožitku pak měli možnost všichni zúčastnění posilnit se i tělesně. Nad šálkem kávy či čaje, přichystanými chlebíčky a sladkostmi se debatovalo nejen o věcech duchovních, ale i světských.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text: A.R., foto: A.G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS