Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Tříkrálová sbírka 2015

Vydáno dne 24. 12. 2014

Okolo svátku Tří králů vyjdou i v roce 2015 do ulic našich měst a obcí skupinky tříkrálových koledníků se zapečetěnými pokladničkami. Není již třeba připomínat, že se jedná o celostátní sbírku, jejíž původ pochází z lidové zbožnosti uctívání Tří králů a výtěžek pomáhá lidem v nouzi u nás i v zahraničí.


V roce 2014 se na Jesenicku podařilo sestavit 85 skupinek, které vykoledovaly celkem 428.361,- Kč. Charitě Javorník připadlo z této částky 284.004,- Kč. Díky Vaší pomoci jsme mohli tyto peníze použít na dokončení rekonstrukce sociálních zařízení v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě. V prvním podlaží domova prošly proměnou sprchy a WC, které se více přizpůsobily potřebám uživatelů a  zajistily jim větší komfort a soukromí. Také se nám z výtěžku podařilo zaplatit první polovinu ceny nového osobního automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu. Nový automobil nahradil zastaralý a poruchový vůz a přispěl k větší bezpečnosti přepravovaných osob. 

V roce 2015 proběhne Tříkrálová sbírka ve dnech 1. – 14. 1. 2015. Vlastní koledování budou provádět skupinky Tří králů. Každá skupinka má svého vedoucího. Vedoucí bude mít u sebe zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, průkazku se shodným číslem a občanský průkaz. V případě pochybností máte plné právo zkontrolovat, zda se skutečně jedná o tříkrálové koledníky. 

Jménem Charity Javorník vám budou tříkráloví koledníci přát požehnaný nový rok a prosit o finanční pomoc na realizaci těchto záměrů:
částečná výměna oken v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě 
nákup sprchovacího lůžka do DPS sv. Hedviky ve Vidnavě
nákup stravovacího tabletového systému pro DPS sv. Františka v Javorníku
úhrada 2. splátky vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu

Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:
- dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777,
- bankovním převodem na účet č. 66008822/0800, variabilní symbol 777.

K Tříkrálové sbírce vyhlašujeme již 8. ročník výtvarné soutěže o hodnotné ceny. Výtvarná díla se musí tematicky vztahovat k Tříkrálové sbírce. Zúčastnit se jí mohou děti od předškoláků až po žáky 9. tříd. Vyhlašujeme také fotografickou soutěž, která je určena pro všechny věkové kategorie. Bližší informace najdete na plakátcích nebo na našich webových stránkách www.javornik.charita.cz
 
Kontakt na koordinátora sbírky: 
Václav Tschulik -  tel: 777 581 217, e-mail: vaclav.tschulik@javornik.charita.cz
 
Věříme, že nám opět zachováte přízeň.

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Mgr. Helena Paschkeová
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS