* Pouť v Černé Vodě

Vydáno dne 21. 09. 2014

V neděli 14. září 2014 na svátek Povýšení svatého Kříže jsme slavnostní mší svatou v Černé Vodě slavili narozeniny Panny Marie, naší nebeské Matky, která nám všem zprostředkovává setkání s Kristem. Maria je Královnou nebe a země, u ní každý nalézá odpočinek i útěchu, sílu a naději. Je růží zrozenou v paprscích Božích bez poskvrny.


A tak jsme při mši svaté, kterou celebroval farní vikář otec Marcin Slawicki, děkovali Pánu Ježíši, který za nás umřel na kříži, uvědomovali jsme si, jak jsme hříšní, slabí, nemohoucí…A Maria? Ta stála pod jeho svatým křížem, tiše trpěla a s láskou vše přijímala. "I dnes Maria stojí spolu s námi pod křížem. Pán Ježíš nám odpouští naše hříchy, skrze kříž jsme spaseni. S vírou se dívejme na kříž, nosme ho. Kříž je znamením síly a lásky“ zaznělo v homilii.  

V písni „Rájem, jednou chtěl bych jít“, jsme si vyprošovali setkání s Ježíšem a Marií. Svaté přijímání bylo podáváno pod obojím způsobem.

Zpívanými loretánskými litaniemi jsme poděkovali Panně Marii za její lásku a Pánu Ježíši v monstranci za svatý kříž, na kterém za nás umřel. Pak jsme přijali svátostné požehnání.

Poděkování patří farníkům z Černé Vody, nejen, že pro všechny v kulturním domě připravili výborné pohoštění, ale také krásně nazdobili kostel. 

A co napsat závěrem? Pleťme dál věnec z růží a stále ho posílejme do nebe, každodenní modlitba čtyř růženců je dar a požehnání. Tato milost přišla v roce 1995 přes našeho otce děkana a stále přetrvává. V růžencích jsme Panně Marii tak blízko!


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS