* Pouť v Černé Vodě r.2013

Vydáno dne 23. 09. 2013

V neděli na svátek Panny Marie Bolestné 15.9.2013 jsme se spolu s otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem setkali na každoroční poutní mši svaté v Černé  Vodě. Po modlitbě růžence se v 9:30 hodin rozezněly varhany a krásnou mariánskou písní Chválu vzdejme ó křesťané, jsme vzdali úctu Panně Marii, která v těchto dnech slavila narozeniny, svátek a tento nedělní den jsme ji obzvlášť prosili za naše životní bolesti, abychom jimi dokázali procházet stejně jako ona.


Podobenství o Marnotratném synovi z evangelia nás obohatilo. Otec Miroslav při homilii tento strhující příběh dvou bratrů poutavě přiblížil a nastínil podobné situace, ve kterých se díky slabostem, hříchu často ocitáme. Tak jako oba bratři zažili odpuštění, milosrdenství, stejně i nás Otec Bůh miluje a naše nepravosti odpouští. Pán Ježíš tímto příběhem předložil obraz Boha, který je Bohem lásky a my se máme k sobě i k bližnímu chovat stejně tak a mít srdce milosrdné, přející, odpouštějící.  „Jednejme stejně jako Otec z tohoto podobenství“, vyzval otec děkan přítomné. 
 
U svatého přijímání schola z Vidnavy zazpívala duchovní píseň Červíčku Jákobův. V závěru bohoslužby následoval výstav Nejsvětější svátosti s požehnáním. Rozloučili jsme se oblíbenou písní Sbohem má radosti. Farníci z Černé Vody pak všechny přítomné pozvali do kulturního domu. Společně jsme poseděli u výborných koláčků, trubiček a při čaji, kávě, minerálce si příjemně povídali. 


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS