Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Rozhodnutí biskupa o místech získávání odpustků během Roku víry

Vydáno dne 01. 11. 2012

biskup_1.JPGOstrava - Apoštolská Penitenciárie ohlásila Dekretem podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem v rámci Roku víry. V pravomoci místního ordináře je stanovit v diecézi konkrétní příležitosti k získání odpustků. Za podmínek daných Dekretem Apoštolské penitenciárie určuji v ostravsko-opavské diecézi následující možnosti:Během celého Roku víry v katedrále v Ostravě, v konkatedrále v Opavě a na následujících poutních místech: Frýdek, Zlaté Hory – Panna Maria Pomocná, Cvilín a Hrabyně.

Pokaždé když formou pouti věřící navštíví tato místa a zúčastní se mše svaté nebo se alespoň zdrží k rozjímání zakončenému modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa.

V ostatních kostelích při patrociniu a výročí posvěcení kostela a o liturgických slavnostech: slavnost Narození Páně, slavnost Matky Boží P. Marie, slavnost Zjevení Páně, slavnost Zmrtvýchvstání Páně, slavnost Nanebevstoupení Páně, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Těla a krve Páně, slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, slavnost Nanebevzetí Panny Marie, slavnost sv. Josefa, slavnost sv. Petra a Pavla, slavnost sv. Cyrila a Metoděje, slavnost sv. Václava a slavnost svaté Hedviky. Když se věřící v těchto dnech zúčastní slavení eucharistie nebo modlitby breviáře a vyzná svou víru.

Pro získání odpustků je kromě výše uvedeného vždy potřeba splnit obvyklé podmínky: S upřímnou lítostí vyznat své hříchy ve svátosti smíření, přistoupit k eucharistii a pomodlit se na úmysl Svatého otce.

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko - opavský


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko - opavský
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS