* Poutní mše svatá na Roklinách u Černé Vody

Vydáno dne 27. 05. 2012

Rokliny.JPGSlavnost Seslání Ducha svatého jsme oslavili  poutní mši svatou v sobotu 26.5.2012 ve 13:00 hod. v kapli na Roklinách u Černé Vody.  Mše svatá, celebrovaná otcem děkanem P. Mgr. Miroslavem Kadlecem, nás všechny povzbudila. Vyprošovali  jsme si ovoce Ducha svatého: lásku, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrotu, věrnost, tichost, zdrženlivost.


V homilii otec Miroslav mimo jiné vysvětlil působení Ducha svatého v našem životě např. při každodenní práci, kterou velebíme, chválíme Boha. Použil slova z mariánské písně: „Aby prací celý den, Bůh byl veleben.“  Je třeba pracovat šest dní a sedmý den v neděli odpočívat. Duch svatý také působí v našem nitru, kdy strach, obavu, proměňuje v pokoj, radost… Duch svatý dává nemocným sílu a přináší úlevu, proto po kázání starší věřící přijali svátost pomazání nemocných. 
 
Závěr naší poutě patřil oblíbené písni „Sbohem má radosti, Velebná Svátosti…“ Otec Miroslav se s každým z nás rozloučil křížkem na čelo. Venku před kaplí jsme pak všichni ochutnali výborné koláčky, které nám připravily farnice z Černé Vody. 


 

Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Marie G.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS