Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Stará Červená Voda, Černá Voda, Supíkovice, Velké Kunětice, Velká Kraš   

* Ve Městě Albrechticích zemřel P. Josef Hádek

Vydáno dne 15. 07. 2009

Hadek.jpgMěsto Albrechtice - Dne 13. 7. 2009 byl  povolán do nebeského domova P. Josef Hádek. Narodil se v Bozkově u Semil 26. května 1922 v rodině tkalcovského mistra. Jako ministrant byl velkým pomocníkem místního duchovního správce P. Josefa Hoffmanna, spolu s nímž se zasloužil o obnovu a kulturní povznesení poutního místa v Bozkově. Sám založil ministrantský pěvecký sbor.Po studiu v litoměřickém semináři byl v roce 1950 předčasně vysvěcen na kněze – tajně biskupem Trochtou v soukromé kapli biskupské rezidence. Působil jako kaplan v Horním Litvínově a od roku 1951 jako administrátor v dnes již zaniklých Ervěnicích a v Holešicích, kde byl r. 1954 zatčen a odsouzen za velezradu k 15 letům vězení ve věznici Mírov.

V roce 1960 byl na amnestii propuštěn z vězení s podlomeným zdravím, ale stále sledován STB. Zbavený kněžské služby pracoval jako pomocný dělník a později jako účetní v Okresním stavebním podniku Semily. V roce 1982 přišel jako duchovní správce k sestrám boromejkám nejdříve do ÚSP v Podlesí a poté od roku 1988 do Města Albrechtic. 

P. Hádek byl znám jako velký Mariánský ctitel. Rád se vracel do rodného Bozkova a byl rovněž mecenášem bozkovského kostela. V posledních letech, kdy byl upoután na lůžko a zcela odkázán na pomoc druhých, byl všem příkladem velké trpělivosti.

 

 S naším drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté v pátek 17. 7. 2099 v 10,30 hod ve farním kostele Navštívení Panny Marie v Městě Albrechticích. Jeho tělo uložíme na místním hřbitově, kde bude očekávat slavné vzkříšení.

zarmoucení příbuzní

spolubratři v kněžské a jáhenské službě

Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: biskupství
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS