* Poutní mše svatá k Panně Marii v Černé Vodě

Vydáno dne 31. 08. 2008

pout_CVoda2008.JPG„Panna Maria má největší radost, když vidí krásné čisté srdce.“

V neděli 31.8.2008  poslední prázdninový den jsme ve farnosti Černá Voda slavili poutní mši svatou ke cti Panny Marie, kterou celebroval náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Sešlo se 120 poutníků, přítomen byl také pan starosta obce Adam Mičák. V 10:30 hodin po modlitbě růžence začala písní „Tisíckráte, pozdravujem Tebe“ slavnostní mše svatá, která byla obětovaná za obec Černou Vodu a za všechny přítomné poutníky.V homilii otec děkan mluvil o životě, který je  pro nás darem. V příštích dnech oslaví Panna Maria svátek i narozeniny a my se díváme na svůj život a na  zrod našich dětí. Bůh skrze nás dává dar života. Nesuďme rodiče, jestli něco udělali nebo naopak neudělali, vnímejme vděčnost za obyčejný dar života. Před Pannou Marií se skláníme v úctě, vážíme si jejího jména i jména Ježíše. Bůh nás má nesmírně rád, proto si važme také sami sebe. Děkujme také za to pozemské hmotné: v kostele v Černé Vodě se postupně opravila střecha, věž, statika a nyní se dokončila fasáda. Otec děkan také zdůraznil důležitost mít srdce v pořádku, opravené, čisté, vyzdobené. Panna Maria má největší radost, když vidí krásné čisté srdce. Nebojme se nechat srdce „vygruntovat“, zavolat „Pane Ježíši, pomoz“ a tak naplnit to Ježíšovo: „Proste a bude vám dáno!“

Otec děkan pak požehnal nový stojan na paškál, který pro farnost Černou Vodu vyrobil pan Václav Stránský.

Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k srdci Ježíšovu, slavnostní Te Deum a svátostné požehnání.

Farnost Černá Voda pak všechny přítomné pozvala do místního kulturního domu na koláčky, kávu, čaj a minerálku.

Otec děkan se na závěr setkání se všemi rozloučil křížkem na čelo.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS