Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Slavili jsme 125.výročí založení hasičského sboru ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 23. 08. 2008

Cervena_voda_2008.JPG„Sv. Florián provází a chrání celou obec“

V sobotu 23. srpna 2008 obec Stará Červená Voda zorganizovala oslavu k 125.výročí založení hasičského sboru, při které byl  požehnán nový prapor, který obec věnovala hasičům. Velké díky patří panu starostovi Ing. Josefovi Podlahovi, který se zasloužil o opravu božích muk vedle hasičské zbrojnice. Boží muka i se sochou sv. Floriána patrona všech hasičů slavnostně požehnal náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec v 10:45 hodin. Sešli se hasiči ve slavnostních uniformách z okolních obcí i z Polska.Průvodem jsme se pak vydali společně do místního kostela, kde se konala mše svatá, kterou celebroval otec děkan. Mše svatá byla obětovaná za obec Starou Červenou Vodu a hasiče.

V homilii o. děkan poděkoval panu starostovi i všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají a vidí potřeby druhých. Vyzdvihl také sv. Floriána patrona hasičů, který ve svém životě hájil vše dobré i v době pronásledování křesťanů stále pomáhal, staral se, obětoval, jeho srdce bylo propojené s Bohem, miloval i své nepřátele, odpouštěl. Je krásným příkladem nejen pro hasiče, ale pro celou obec Stará Červená Voda. Je naším ochráncem, chrání příbytky před požárem i před vnitřním ohněm. Všichni známe ukřivděnost, zlost i jiné emoce, které v nás občas hoří. Sv. Florián přichází a hasí všechny rozepře manželské, sourozenecké…Stačí jen zavolat! Kráčejme po cestě Boží lásky jako sv. Florián, mějme srdce otevřené, pomáhejme si, obětujme se, mějme se rádi!

Otec děkan požehnal nový hasičský prapor a znovu zdůraznil, že sv. Florián provází a chrání celou obec.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto:MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS