* Poutní mše svatá k Duchu sv. na Roklinách u Černé Vody

Vydáno dne 11. 05. 2008

Rokliny.JPG„Největší milost pro Pannu Marii byla „milost kalvárie“. V té kalvárii zvítězila láska, milosrdenství, soucit s utrpením druhých lidí a celého světa. Pochop, kdo pochop.“

V neděli 11. května 2008 jsme se setkali jako každý rok v kapli na Roklinách u Černé Vody, kde proběhla poutní mše svatá k Duchu svatému. Na začátku poutě jsme se modlili slavný růženec a v 8:45 hodin, písní „Kristus seslal Těšitele“, začala mše svatá, kterou celebroval náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Přítomen byl také pan starosta z Černé Vody Adam Mičák.V kázání otec děkan mluvil o působení Ducha svatého v životě Panny Marie. Panna Maria počala z Ducha svatého. Díváme se na manželství, rodinu, prosíme, aby naše vztahy byly produchovnělé, aby manžel měl celý život rád svou ženu a žena svého muže. Je potřebné přijmout do svých srdcí Ducha svatého, který nám dává sílu, abychom byli milosrdní, dává nám dary, díky kterým rodina správně funguje. Maria pak navštíví příbuznou Alžbětu, která byla také těhotná. Alžběta ví, že před ní stojí požehnaná, z Ducha svatého vše  rozeznává a raduje se. My se také rádi setkáváme, spolu povídáme, jak je ale důležité mít v srdci Ducha svatého, který nám radí, dává pokoj, podporuje, povzbuzuje, rozdává lásku všem lidem kolem nás. Nejsilnější působení Ducha svatého bylo na Kalvárii. Díváme se na Pannu Marii, Matku, která ztrácí své jediné dítě, jak jí asi muselo být? Když Duch svatý pronikne bolest, jakoukoli ztrátu, nikdy člověk neskončí na drogách, alkoholu… Panna Maria odpouští, to je zázrak, nikdy by to nezvládla bez Boha, bez Ducha svatého. Jít dál a vidět své blízké živé, život je v Božích rukách. Duch svatý nás také osvobozuje od jakéhokoli strachu. Učedníci se také báli, když pak přijali Ducha svatého vyšli ven a hlásali Krista všem lidem, měli pokoj ve svých srdcích. Lidé se nechávali pokřtít a uvěřili. Duch svatý předával víru. Prosme, aby také Duch svatý skrze nás předával víru, lásku, pokoj, abychom uviděli duchovní svět a přijali Boží vůli, úplnou odevzdanost. Největší milost pro Pannu Marii byla „milost kalvárie“. V té kalvárii zvítězila láska, milosrdenství, soucit s utrpením druhých lidí a celého světa. Pochop, kdo pochop.

U svatého přijímání jsme při kytaře zpívali píseň „Duch svatý je Pán, Ježíš nám jej dal, aby svět poznal, že on je vzkříšený“.

Po závěrečném požehnání jsme si společně zazpívali mariánskou píseň a naplněni Duchem svatým s úsměvem na tváři děkovali za opravdu hezky prožitou mši svatou. Farníci z Černé Vody pak před kaplí rozdávali výborné buchty, koláče a také minerálku. Otec děkan se na závěr s každým rozloučil křížkem na čelo.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto: MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS