* Poutní mše svatá k Panně Marii v Černé Vodě - 2007

Vydáno dne 09. 09. 2007

Miroslav.JPGKdyž vidíme rodící se povodeň, klekněme a prosme Boha o pomoc. Bůh má obrovskou moc, jedině On je naší nadějí, pomocí a spásou.

 V neděli 9.9.2007 se farníci z Černé Vody, Vidnavy, Kobylé sešli v kostele Panny Marie v Černé Vodě na poutní mši svaté, kterou celebroval náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec, přítomen byl také pan starosta Adam Mičák…Na začátku poutě jsme se modlili radostný růženec a v 10:00 hodin začala slavnostní poutní mše svatá, která byla obětovaná za farnost i obec Černá Voda a také za všechny přítomné poutníky. Sešlo se 90 věřících.

V kázání nám otec děkan připomněl, že v těchto dnech slavíme narozeniny, svátek Panny Marie, za týden si připomeneme Pannu Marii Sedmibolestnou. Žena, jménem Maria,  byla napojená na Boha. Každý z nás má nějaké jméno. Lidé nás znají právě podle jména. Maria naplnila Boží vůli, naplnila své jméno dobrem, láskou, známe ji jako Matku našeho Pána, jako pokornou služebnici Boží, jako Pannu Marii. Byla plná Ducha svatého, spolupracovala se vším dobrem. Prosme také my o naplnění života láskou, Duchem svatým, vším dobrým, aby naše jméno mělo dobrý obsah, abych jako člověk měl dobré srdce, byl pokorný, láskyplný jako Panna Maria. Jméno se naplňuje také pádem a utrpením…Panna Maria, kolik ona vytrpěla bolestí a přesto její srdce zůstalo čisté, neposkvrněné. V evangeliu jsme slyšeli o Josefovi, který byl čestný muž. Rozhodl se tajně rozejít s Marií se svou snoubenkou, když se dozvěděl, že čeká dítě. V noci se mu zdál sen, přichází k němu anděl, který mu říká, aby se nebál vzít k sobě Marii, že dítě, které čeká je z Ducha svatého. Josef věděl, že to byl zvláštní sen, šel za Marií a na základě snu ji přijal  za manželku. Jsou sny a sny. Bůh může mluvit skrze sny, ale také nemusí. Je spousta lidí kolem nás, kteří např. před povodněmi cítili zvláštní strach, neklid. Bůh může dávat varování dopředu, aby se lidé začali modlit. Kdybychom nevolali a nemodlili se, mohlo by vše být ještě horší. Bůh k nám mluví také přes povodně, to co se děje v přírodě, se děje také v lidských srdcích - závislosti na hrách, alkoholu, závistí…Závislost je totální povodní, která nejdříve začíná v nitru a pak se postupně dostává navenek. Bůh posílá anděly, kteří varují, že s tím dítětem, člověkem se něco děje. Bůh upozorňuje, co je skutečně důležité. Když už slyším v televizi, rádiu nějaké varování, kleknu na kolena a modlím se.  Nikdy se nezapomeňme modlit, když něco vidíme, slyšíme, cítíme, nebo máme sen. A když vidíme rodící se povodeň, klekněme a prosme Boha o pomoc. Bůh má obrovskou moc, jedině On je naší nadějí, pomocí a spásou.

Po mši svaté následoval výstav Nejsvětější Svátosti, modlili jsme se litanie k Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce. Vše bylo ukončeno slavnostním Tedeem.

Na závěr poutě byli všichni pozváni do kulturního domu na výborné koláčky, minerálku, čaj a kávu.


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:MarieG.,foto:LenkaM.
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS