* Poutní mše svatá k Duchu svatému na Roklinách

Vydáno dne 28. 05. 2007

Rokliny.JPG„Jakmile necháme Ježíše projít  do srdce, vše bude skrze Ducha svatého uzdravené, odpuštěné, ať člověk v životě prožil cokoli.“

V neděli 27.5.2007 v 9:45 hodin jsme se sešli jako každý rok v kapličce sv. Anny na Roklinách u Černé Vody, abychom Ducha sv. prosili o jeho dary, které všichni tolik potřebujeme. Vždyť nechceme mít v srdci žádnou „roklinu“, chceme Ducha svatého prosit, aby vše v našem srdci urovnal.Přítomen byl také starosta obce Černé Vody pan Adam Mičák. Na začátku poutě jsme se společně modlili růženec ke cti Panny Marie. Písní „Kristus seslal Těšitele“ začala slavnostní mše svatá, kterou celebroval náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec.

V kázání nám připomněl, jak se cítili apoštolové, kteří Ježíše následovali až na jeho Kalvárii. Stále věřili, že se stane zázrak, Ježíš sestoupí z kříže a zachrání se. Nestalo se tak, Ježíš umřel. Apoštolové nechápali, nerozuměli, měli strach a tak se schovávali, uzavírali se. A najednou Ježíš přichází mezi ně zavřenými dveřmi, má oslavené tělo, je to ten stejný Ježíš, kvůli kterému opustili své rodiny a následovali ho. Není mrtvý, je živý! Slovy „POKOJ VÁM“ mizí strach z jejich srdcí, cítí nesmírnou lásku, pokoj, radost, naději! Ježíš je neopustil -  Ježíš nás neopustil, je stále s námi a dává nám Ducha svatého, abychom skrze něj přijímali do života milosti, dary, odpuštění….Zlobíme se? Někdo nám ublížil? Nezvládáme? Nemůžeme? Nejde nám to? Tak nechme Ježíše projít zavřenými dveřmi do našeho srdce a naslouchejme jeho slovům „POKOJ TOBĚ“ Rána se zahojí, uzdraví, ucelí, pokoj v srdci zůstává, kde je Ježíš, tam je láska! Jakmile necháme Ježíše projít  do srdce, vše bude skrze Ducha svatého uzdravené, odpuštěné ať člověk v životě prožil cokoli.

U svatého přijímání jsme při kytaře zpívali píseň „Přijď Duchu svatý do našich srdcí“. Po závěrečném požehnání jsme pak ochutnali dobré cukroví a pití, které pro nás připravili farníci z Černé Vody.

„Duchu svatý přijď k nám, osvěcuj nás, neopouštěj nás, máme Tě tolik rádi, za tvé dary tě prosíme a děkujeme.“


 


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text:Marie G.,foto MG
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS