Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Putování P.Marie Fatimské na Jesenicku začíná....

Vydáno dne 11. 05. 2007

16

Rodinné putování P.Marie Fatimské po Jesenicku začalo !

Duchovní obnova a formační setkání členů Fatimského apoštolátu uvedlo symbolické putování sošky P. Marie  Fatimské po Jesenickém regionu.Tato putovní socha byla požehnána jednak ve centru Fatimského apoštolátu České republiky v Koclířově 12. 4. 2007 (viz informaci níže) a v úterý 8. května 2007, na svátek P. Marie, Prostřednice všech milostí, také na našem poutním místě na Maria Hilf u Zlatých Hor.Toto putování Fatimské P. Marie po našem děkanátu má nám všem připomenout, že v tomto roce, v roce 90. výročí zjevení P. Marie v Portugalsku třem malým dětem, Hyacintě, Františkovi a Lucii, si máme intenzivněji připomínat významný vzor v Panně  Marii pro   dnešní svět - plnění Boží vůle bez výhrad. P. Maria nám umožňuje nahlédnout do oceánu Boží dobroty a milosrdenství, ale také do beznadějné propasti, do které nás sráží naše pýcha, to je hřích.

   Putování této požehnané sošky P. Marie Fatimské se koná se souhlasem našeho otce biskupa Františka Václava Lobkowicze podle vzoru putování milostné sochy přímo z Fatimy.Sošku proto na Maria Hilf jako první převzal za farnost Jeseník tamní farář P. Adam Cynarski a to na dobu do konce června 2007. V neděli 1. července převezme tuto putovní sochu farnost Mikulovice. Máte-li zájem mít ve vaší domácnosti jeden týden tuto sošku jako viditelné znamení stálé přítomnosti P. Marie ve vaší blízkosti a ve vašich srdcích, přihlaste se u p. Dvořáka st. z Jeseníku  (605 724404). Sošku si potom vždy v neděli podle domluvy převezmete na dobu jednoho týdne. S touto soškou převezmete i doprovodné listy, to je seznam těch, kteří sošku opatrovali před vámi, kroniku putování a další informace.Kéž toto symbolické cestování P. Marie po domácnostech našich farností obnoví zasvěcení, které jsme všichni ve sv. křtu učinili - zříci se satana a všech jeho svodů a svěřit vše co máme, naši duši, tělo, srdce i rozum, vůli i svobodu, radosti a bolesti Kristu, Synu Božímu a Synu Mariinu. Kéž takto jako před tváří P. Marie  plníme výzvu Sv.otce „Vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte v této modlitbě světlo Písma v souvislosti s každodenním životem.“ (Sv.otec J. P. II.  2002 mládeži).


  12

3

45
6

78
9

1112
10

13
15


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: VDV
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS