Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Putování P.Marie Fatimské na Jesenicku

Vydáno dne 13. 04. 2007

13Panna Maria bude putovat na Jesenicku . . . . . . .  a snad nejenom symbolicky!

Ve čtvrtek 12. 4. 2007 navštívili členové Fatimského apoštolátu Jesenické oblasti spolu s otcem děkanem ústředí tohoto apoštolátu v Koclířově, aby byli přítomni požehnání putovní sochy P. Marie Fatimské. Tato socha byla pořízena Fatimským apoštolátem Jesenické oblasti, aby putovala po farnostech a domácnostech v Jesenickém děkanátu V roce 2003 putovala milostná socha Panny Marie Fatimské všemi diecézemi naší vlasti. Naši biskupové  převzali milostnou sochu přímo ve Fatimě při národní pouti dne 13.10.2003. Putování Panny Marie vyvrcholilo v České republice na první mariánskou sobotu 4. října 2003.

Z iniciativy Fatimského apoštolátu (FA) v návaznosti na putování milostné sochy Panny Marie Fatimské v diecézích naší republiky v roce 2003 vznikla v národním centru Českomoravské Fatimy  myšlenka putování regionálních soch Panny Marie Fatimské po jednotlivých regionech České republiky, kde působí Fatimský apoštolát.

K této duchovní iniciativě se s požehnáním otce biskupa Františka Václava Lobkowicze, otce děkana Miroslava Kadlece a se souhlasem kněží jesenického děkanátu připojuje i regionální centrum Jeseník, které přibližně zahrnuje oblast jesenického děkanátu.

Regionální socha Panny Marie Fatimské byla proto požehnána otcem Pavlem Dokládalem, ředitelem národního centra Českomoravské Fatimy a představeným FA v České republice ve čtvrtek 12. dubna 2007 v Koclířově a tímto vyslána do našeho regionu.Tato socha milostné Panny Marie Fatimské bude putovat, dá-li Pán,  po farnostech, společenstvích a rodinách  našeho jesenického děkanátu podle vroucího přání  Sv. otce Jana Pavla II. Důkazem tohoto je apoštolský list Rosarium Virginis Mariae (Růženec Panny Marie).

Tímto způsobem si také připomínáme významné výročí zjevení ve Fatimě. Právě 13. května 2007 uplyne 90 let od prvního zjevení Panny Marie třem malým pasáčkům Věříme, že Panna Maria touto formou putování navštíví srdce těch, kteří jí otevřou dveře svých příbytků a tak napodobí sv. Alžbětu, kterou při tomto setkání naplnil Duch Svatý a ona mohla vyznat svou víru ve Spasitele Ježíše. Toto symbolické putování Panny Marie začne na setkání Fatimského apoštolátu na poutním místě P. Marie Pomocné 8. května 2007. Již dnes Vás tam všechny zveme ! Podrobnosti o tomto setkání jsou zde na odkazu „Fatimský apoštolát.“

Kéž se celé Jesenicko spojí v modlitbě k Bohu s Pannou Marií a vyprosí si Boží požehnání, které tak nutně potřebuje k plnění Boží vůle. Kéž zde všichni na Jesenicku odevzdáme v těchto modlitbách do přímluvné ochrany Panny Marie zvláště naše kněze, rodiny, děti, mládež, staré lidi, nemocné a trpící  a také lidi nevěřící, aby našli Ježíše, svého Pána a Spasitele.        VDV


  1

20

511
8

12


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: VDV
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS