* Pouť k Panně Marii v Černé Vodě 2006

Vydáno dne 04. 09. 2006

cerna_voda.JPG„Podávám Ti Bože svou ruku a prosím, abys mě vyvedl na vysokou horu. Dávám Ti svůj čas, svěřuji Ti svá trápení, ale také radosti. Jdu si za Tebou odpočinout a nabrat nové síly. Chci vidět, slyšet, chci přijmout Tvé světlo do svého srdce. Jak prahne má duše po Tobě, můj Bože a jak moc Tě potřebuji…“V neděli 3. září 2006 proběhla poutní mše svatá k Panně Marii v Černé Vodě. Před mší svatou jsme se modlili slavný růženec a korunku k Božímu milosrdenství. V 10:30 hodin začala slavnostní mše svatá, kterou celebroval náš otec děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec. Sešlo se 85 věřících.
V kázání otec děkan mluvil o lidském srdci. Každé lidské srdce má v sobě spoustu lásky a my se snažme to dobré v druhých vidět a nehledat jen špatné věci. Pán Ježíš tehdy vyvedl své apoštoly na vysokou horu a tam se jim ukázal v celé své kráse. Nás také Bůh chce vzít na horu, chce nás vyvést z našich každodenních starostí. Jak je potřeba zaslechnout tohle Boží volání. Apoštolové uviděli Ježíše proměněného, zářilo z něj světlo, které proměnilo jejich srdce. „Tohle je můj milovaný syn, toho poslouchejte“. Když se my necháme vyvést na horu, otevřeme svá srdce a budeme Bohu věnovat svůj čas, také uvidíme, uslyšíme. Budeme se svým Bohem a přijmeme jeho světlo do svých srdcí. Na naší cestě potkáváme spoustu lidí, ze kterých vyzařuje světlo nebo také tma. A když takového člověka známe a víme, že prochází těžkou zkouškou a že to světlo z něj jakoby se ztrácí, přece ihned poklekneme na kolena a budeme volat k Bohu, aby pomohl. Pak takový problém je obejmutý samotným Bohem, jako když sluníčko svítí na led. Naše kolena, která před Bohem klečí, rozpustí to něco, co nás trápí. Jak je důležité a potřebné modlit se svatý růženec, při kterém procházíme tajemství života Panny Marie. Nezapomínejme  modlit se růženec! Růženec gumuje z našich srdcí všechno to špatné, sobecké, člověk pak srdcem dokáže objímat všechny kolem sebe. V bolestném růženci pamatujeme na všechny trpící, je mnoho lidí, kteří prožívají strachy, úzkosti. Bůh díky naší modlitbě odčerpává tyto úzkosti, strachy. Pokud máme něco těžkého nést, Bůh dává sílu, abychom to zvládli. V desátku, který byl bičován, pamatujeme na všechny, kteří prožívají těžké rány života. V desátku, který byl trním korunován, prosíme za všechny, kteří jsou ponižováni, zesměšňováni. V desátku, který nesl těžký kříž, voláme a prosíme za všechny, kteří padají a nemají sílu jít dál po své životní cestě. V desátku, který byl ukřižován, prosíme Boha, abychom nikoho nekřižovali, raději ať křižujeme sami sebe. Věnujme Bohu svůj čas, nechávejme se vyvést na horu a tam otevřeme svá srdce, modleme se, naslouchejme a přijímejme to, co nám Pán dává.
Po mši svaté byla vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní. Modlili jsme se litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zasvětili Jemu svá srdce. Vše bylo ukončeno slavnostním Tedeem. Po mši svaté otec děkan předal panu starostovi Adamovi Mičákovi z Černé Vody poděkování od otce biskupa za opakovanou finanční pomoc při záchraně kostela Jména Panny Marie v Černé Vodě a za dobrou spolupráci obecního úřadu s Římskokatolickou farností Černá Voda. Farníci předali panu starostovi květiny a dárek.
Následně byli poutníci pozváni na koláčky, kávu, čaj a minerálku do kulturního domu.
Tento den bude zapsán v kronice  farnosti Černá Voda.


 Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Text : Marie G., foto : Lenka Mrázová
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS