Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* 740 let obce Stará Červená Voda

Vydáno dne 20. 08. 2006

Titul V sobotu žila obec Stará Červená Voda oslavami významného jubilea a to 740let od první připomínky existence této obce. Oslavy probíhaly za účasti několika rodáků, hostů z tohoto kraje, mezi nimiž přítel tohoto kraje a rodák z blízké Vidnavy, kněz, mons. Anton Otte posloužil mší sv, kterou sloužil s místním farářem P. Františken Barošem ve zdejším památném kostele Božího Těla.Touto děkovnou bohoslužbou byly zahájeny oslavy tohoto jubilea. P. Anton Otte, m. j. člen vyšehradské kapituly a nositel čes.vyznamenání, Řádu TGM za zásluhy za šíření česko-německého porozumění prostřednictvím Sdružení Ackermann Gemeinde, pronesl při této bohoslužbě promluvu, kde zdůraznil, že práce ve službě obce je prací pro obecné blaho a je neoddiskutovatelnou povinností křesťana. Každý křesťan musí usilovat o to, aby se dostal do nebe. A kousek nebe si můžeme vybudovat již zde na zemi, budeme-li usilovat o spořádaný život v obci. Jistě i zde ve Staré Červené Vodě existovalo a existuje řada občanů, kteří o toto usilovali a usilují. Za ty, kteří z nich nás již předešli na věčnost, je dnes sloužena tato mše sv a za ty kteří jsou mezi námi, myslím a modlím se dnes zde intenzivně i já. A je to povinnost nás všech, křesťanů a je třeba, abyste si to uvědomovali, řekl. Děkuji dále panu starostovi za pozvání i p. faráři  za službu u oltáře a jsem rád, že mohu být zde mezi vámi, v kraji, který mně přirostl nejen k srdci, ale i k nohám, neboť jsem ve svých klukovských letech často s maminkou procházel z Vidnavy do Černé Vody a tedy práve přes tu dlouhou Červenou Vodu. Pozdravil také přítomné rodáky německy a tak v kostele zněla potom střídavě čeština i němčina a bylo nám tam všem dobře. Rovněž tak potom při společném obědě a i při odpoledním programu, který vyvrcholil duchovním koncertem varhanní hudby a sólistů z Prostějova.  Krásný koncert byl milou tečkou za oslavami, i když ty potom vlastně pokračovaly na místním hřišti ještě do večera. Díky patří všem, starostovi, pracovníkům obecního úřadu, kuchařkám v kuchyni, hasičům za program pro děti a všem ostatním pořadatelům. A protože jsem tam byl, mohu potvrdit, že kuchařky jsou ve Staré Červené Vodě výborné, protože ta svíčková skutečně výborná byla. Ať se vám všem v obci také tak výborně daří. Bůh vám žehnej !Několik snímků, které předkládáme,  vám snad lépe přiblíží celý průběh oslav.

 

 

 

 


  celk.pohledkostel

Zahájení

Zahájení 2Koncert 3
Otte

Kostel-int.1Kostel-int.3
kostel int.2

před kostelempřed kostelem 2
Občanské oslavy

Občanské oslavy 2Občanské oslavy 3
Hosté

Občanské oslavy 4Koncert 1
Koncert 2Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: VDV
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS