Římskokatolická farnost Vidnava, Bernartice u Javorníka, Kobylá nad Vidnavkou, Černá Voda, Velká Kraš

* Ekumenická svatba ve Staré Červené Vodě

Vydáno dne 27. 06. 2006

TitulníEkumenická svatba ve Staré a Nové Červené Vodě

 V sobotu 24. června 2006 jsme zažili velký den a velkou slavnost dvou mladých lidí, kteří se rozhodli žít a působit v našem kraji. Jde o ještě ne 30ti letého učitele  ZŠ působícího asi rok ve škole v Černé Vodě Václava Kvapila z Olomouce  a o jeho dnes tedy již manželku Karin z Vendryně na Bohumínsku, která si zde v kraji našla místo jako pedagogická pracovnice v dětském domově .A protože trochu patřím „do rodiny“a byl jsem na tuto svatbu pozván,  pokusím se vám sdělit několik postřehů. Tedy především, Václav je katolík a Karin evangelička a tak proto ta „ekumenická“ svatba. Se souhlasem příslušných církevních úřadů se svatební obřad konal v kostele ve Staré Červené Vodě za přítomnosti evangelického duchovního Mgr. Romana Brzezyny z Bohumína  a katolického kněze P. Pavla Majera OP z Olomouce. Angažovanost těchto dvou mladých lidí v křesťanských aktivitách dosvědčuje účast svatebních hostů, kterých bylo kolem 250, takže kostel ve Staré Červené Vodě se zcela zaplnil a podle místních lidí takovou návštěvu nepamatuje přes 50let.Oba duchovní, osobní přátelé snoubenců, byli se všemi účastníky svědky  manželského slibu, který zazněl do ticha kostela jako prosba Pánu Bohu  o sílu a dary Ducha sv. do společného života, do společného života v tomto chudém kraji, odkud spíše mladí lidé odcházejí. Jistě se všichni přítomní k této prosbě připojili a posílili tak odhodlání těchto snoubenců překonávat úskalí manželského života i mnoho soudů o smíšených manželstvích.U Boha není nic nemožného, jistě znáte tento citát z evangelia.Všichni jsme se v milém kostele ve Staré Červené Vodě cítili dobře a nadějně, nejen proto,  že tam bylo příjemně chladno, ale také proto, že tento kostel, nejstarší na Jesenicku,  podivuhodně všechny přítomné spojoval. Po svatebním obřadu jsme se přemístili do Nové Červené Vody, kde budou novomanželé v opravené chalupě bydlet a kde se na přilehlé louce všichni svatební hosté až do půlnoci společně bavili. A že tam bylo dobře a veselo, vidíte na obrázcích. Nakonec mně dovolte,abych je v našem krásném kraji jménem křesťanů přivítal a popřál jim mnoho trpělivosti a Boží požehnání.Rádi vás kdekoli mezi námi uvidíme!   

 


  Před kostelem Před kostelem


Sv.obřadLidé v kost.
Promluva

Gratulace 1Gratulace 3
Gratulace 2

Místní farniceObčerstvení 1
Společná

Občerstvení 2Účastníci
Občerstvení kuřátka


Celá tisková zpráva | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: VDV
©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS