svatí v prosinci

Svatí v prosinci

/ leden / únor / březen / duben / květen / červen / červenec / srpen / září / říjen / listopad / prosinec /

1.prosince sv.Edmund Kampián - řeholník, kněz, mučedník
2.prosince sv.Bibiána - mučednice
3.prosince sv.František Xaverský - kněz, řeholník, misionář
4.prosince sv.Barbora - mučednice
5.prosince sv.Sába - opat, poustevník
6.prosince sv.Mikuláš - biskup
7.prosince sv.Ambrož - biskup, církevní učitel
8.prosince Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu
9.prosince sv.Valerie - mučednice
10.prosince sv.Eulálie - mučednice
11.prosince sv.Damas I. (Hostivít) - papež
12.prosince Sv. Jana Františka de Chantal - zakladatelka řádu
13.prosince sv.Lucie (Světluše) - mučednice
14.prosince sv.Jan od Kříže - řeholník, mystik, círk.učitel
15.prosince sv.Valerián - biskup
16.prosince sv.Adelhaida (Adéla) - císařovna
17.prosince sv.Lazar - Ježíšův přítel,
18.prosince sv.Rufus a Zosim - mučedníci
19.prosince bl.Urban - papež
20.prosince sv.Dominik - opat
21.prosince sv.Petr Kanisius - zakladatel klášterů
22.prosince sv.Servul - těžce ochrnutý, žebrák
23.prosince sv.Jan Kentský - kněz, kanovník, poutník
24.prosince Štědrý den
25.prosince Narození Páně
26.prosince sv.Štěpán - prvomučedník
27.prosince sv.Jan Evangelista - apoštol evangelista
28.prosince sv.Mláďátka betlémská
29.prosince sv.Tomáš Becket - arcibiskup, mučedník
30.prosince sv.Dionýsius - papež
31.prosince sv.Silvestr I. - papež

©2006-2018 by ruzenec.cz | Vytvořeno pomocí phpRS